Language: NOR | ENG

Byggene er stengt, men høgskolens virksomhet fortsetter

Byggene er stengt, men høgskolens virksomhet fortsetter

Ledelsen ved HINN følger nøye med på utviklingen av koronaviruset. Foto : Colourbox. 

Selv om aktiviteten på HINNs studiesteder er minimal fortsetter undervisning og forskning for fullt i digitale løsninger. 

Denne artikkelen oppdateres jevnlig med informasjon av betydning for studenter og ansatte i denne situasjonen. 

Husk at det aller viktigste du kan gjøre for å unngå smitte er å vaske hendene ofte med såpe og vann. 

 


NB: 08.04 Delvis åpning av universiteter og høgskoler fra 27. april

Men hovedregelen vil fortsatt være at færrest mulig studenter og ansatte skal oppholde seg på campus, og at så mange som mulig skal jobbe eller studere hjemme.

NB: 01.04 Hvordan mestre studie- og hverdagslivet i disse koronatider?

Vi ønsker alle våre studenter en best mulig studiehverdag i tiden vi befinner oss i. Her er noen tips til deg som student: 

NB: 01.04 Hva skjer etter påske?

HINN har besluttet at tiltakene som i dag gjelder for virksomheten vår skal forlenges til 19. april. Det betyr at studiestedene ikke åpnes for studenter og ansatte uka etter påske. Ny informasjon gis den 14. april. 

NB: 26.03 Hvor lenge vil tiltakene vare? 

Tirsdag besluttet helsemyndighetene og regjeringen å forlenge de strenge tiltakene mot spredningen av koronaviruset til over påske. Likevel tyder alt på at vi må forberede oss på en enda mer langvarig kamp.

 

NB: 20.03 Informasjon til doktorgradskandidatene 

HINN håper – og vil legge til rette for – at ph.d.-kandidatene kan gjennomføre sine prosjekter som planlagt.  Selv om høgskolens lokaler er stengt, arbeides det hardt for å holde undervisning, forskning og annet arbeid i gang. 

Her er mer informasjon for ph.d.-kandidatene

NB: 19.03 Viktig informasjon om koronavirus og utveksling

Her kommer Internasjonalt kontor med informasjon om hvordan søknadsprosessen for utveksling høsten 2020 og/eller våren 2021 blir påvirket av koronasituasjonen

NB: 19.03 Informasjon til studenter relatert til eksamen

Som følge av den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset har høgskolen besluttet å endre vurderingsform til hjemmeeksamen i de fleste emner. Informasjon om hvilken vurderingsform som gjelder i hvert enkelt emne gis til studentene fra det enkelte fakultet. 

Studenter kan finne informasjon knyttet til dette under /Student på våre nettsider


NB: 16.03 Forberedelser til digital undervisning

Høgskolen jobber med å få på plass gode alternativer til klasseromsundervisning og veiledning i grupper. Det vil bli tatt i bruk ulike løsninger tilpasset de enkelte studieprogrammene, så vi ber studentene holde seg oppdatert i Canvas.

Ett verktøy som i stor utstrekning vil bli tatt i bruk er Zoom i Canvas. På denne siden kan både studenter og ansatte forberede seg på å ta ibruk blant annet Zoom. 

NB: 14.03 Norge stenger grensene

Regjeringen har akkurat avholdt en pressekonferanse der de opplyste om at Norske grenser stenges fra og med mandag 16. mars kl. 08.00 og at de i første omgang vil forbli stengt frem til påske.

Hva innebærer det for deg som studerer i utlandet?

NB: 14.03 Høgskolen dekker hjemreise for studenter i utlandet

Høgskolen anbefaler nå meget sterkt at alle våre studenter i utlandet reiser hjem. Høgskolen vil dekke dine reiseutgifter.

Hvis du reiser hjem fra utvekslingsopphold i utlandet  før 31. mars dekker HINN dine transportutgifter, hvis reiseforsikringen din ikke dekker hjemreisen.

NB: 14.03 Nyttig info fra Lånekassen

Studenter, elever og de som betaler på studielånet sitt får nå på ulike måter hverdagen påvirket av koronaviruset. Lånekassen har god informasjon til studentene i denne situasjonen. 

NB: 13.03 Praksis avsluttes for helse- og sosialstudenter

HINN har besluttet at praksis for studenter på Fakultet for helse- og sosialvitenskap avlyses fra senest mandag 16.3 kl 8 og inntil videre.

NB: 13.03 Studenter kan hente eiendeler

Det er nå funnet en løsning som gjør det mulig for studenter å hente ut eiendeler fra bokskap på campusene

NB: 13.03 Generell informasjon til studenter

Dette er en krevende situasjon også for HINN. Vi jobber nå med å legge om undervisningen til størst mulig grad av digitale undervisningstilbud / fjernundervisning. Hvor raskt vi vil komme i gang med undervisning igjen vil variere for de ulike utdanningsprogrammene. Vi ber derfor alle studenter om å følge med i Canvas og på mail for spesifikk informasjon som gjelder ditt studieprogram og emner du tar i vårsemesteret.

Det er viktig at du fortsetter å studere!

Høgskolen vil forsøke å finne løsninger som gjør at studieforløpet ditt kan fortsette uten for store forsinkelser. Inntil vi kommer i gang med organisert fjernundervisning bør du derfor jobbe med fagene på egenhånd så godt det lar seg gjøre.

Foreløpig er byggene våre stengt for studentene, men det arbeides med løsninger for å tillate studenter å hente ev eiendeler de har på campus. 

Bibliotekene på campusene våre vil foreløpig være stengt for fysisk besøk. Alle elektroniske ressurser er tilgjengelige og biblioteket er tilgjengelig for spørsmål og vil gi veiledning. Kontakt biblioteket på ditt studiested på e-post. Telefoner vil ikke være betjent.  Se https://www.inn.no/bibliotek for kontaktinformasjon.

Ta vare på hverandre – på avstand!

Det er viktig å ta helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger på alvor. Unngå store forsamlinger og ta forholdsregler for å unngå at du selv blir smittet eller utsetter andre for smitte.

Men det er viktig at dere studenter opprettholder kontakten, enten det er å jobbe sammen med studiene digitalt eller tar den sosiale praten på telefon. 

Studentsamskipnaden i Innlandets (SINN) tilbud om rådgivning og samtaler vil være tilgjengelig, men møtene vil foregå som videomøter.  Informasjon om SINN sine tilbud i denne situasjonen er oppdatert på SINN sine hjemmesider

Studentpresten kan også kontaktes dersom studenter ønsker å snakke med noen. Her finner du kontaktinformasjon til våre to studentprester


NB: 12.03 HINN stenges for studenter og ansatte fra 12. mars kl 1800

Regjeringen har innført strenge tiltak for å hindre koronasmitte. Blant annet sier de at universiteter og høyskoler skal stenges fra i dag kl 18.

Høgskolen i Innlandet stenger derfor bygningene for både studenter og ansatte i perioden frem til og med 13.april (2.påskedag).

Ansatte og studenter bes ta med relevante eiendeler for å arbeide og studere hjemme.

HINN vil opprettholde beredskapsledelse og løpende legge ut informasjon på inn.no om konsekvenser av tiltakene.

Det vil bli gitt melding om når dere kan få hentet ut tingene deres. Følg med på nettsidene.

 

NB: 12.03 Kaller hjem utvekslingsstudenter

Helsedirektoratet har akkurat anbefalt alle nordmenn i utlandet om å reise hjem til Norge hvis de har anledning til det. 

Høgskolen følger Helsedirektoratets anbefaling og oppfordrer studentene til å avbryte utvekslingsoppholdet og reise hjem. 

Alle spørsmål vedrørende studier/studieprogresjon og eksamener vil bli håndtert etter din hjemkomst. 

Alle som kommer til Norge fra land utenfor Norden skal i følge Helsedirektoratet i karantene i 14 dager.

Høgskolen vil gjøre sitt beste for å tilrettelegge slik at dere som nå må avbryte studier eller praksisopphold i utlandet vil bli så lite skadelidende som mulig med tanke på videre studier.


NB: 11.03 Stans i all campusbasert undervisning fra 12. mars

HINN vil imøtekomme Fylkesmannen i Innlandets / fylkeslegens anbefaling til vår sektor om å unngå seminarer, møter og kurs med mer enn 15 deltakere, og så raskt som mulig legge om til størst mulig bruk av fjernundervisning for å redusere smitterisiko.

Som en konsekvens har HINN besluttet å stanse all campusbasert undervisning fra 12. mars for å kunne planlegge og gjennomføre overgangen til fjernundervisning.

Skoleeksamener planlagt torsdag 12. og fredag 13. mars er besluttet utsatt. 

Studiestedene stenges ikke. Studenter som ikke har tilgang til nett hjemme, kan sitte i HINNs lokaler. Medarbeidere som har mulighet til det og kan utføre arbeidsoppgaver hjemmefra anbefales det, men skal avklares med nærmeste leder.

Fakultetene gis anledning til å ta de nødvendige grepene for å kunne legge om til størst mulig bruk av fjernundervisning så raskt som mulig. Informasjon om konsekvensene av dette og når undervisning kan komme i gang som fjernundervisning vil bli formidlet den enkelte student gjennom studieansvarlige og ved bruk av Canvas. 


NB: 10.03 Unngå håndhilsing og klemming

Basert på en risikovurdering av situasjonen er det satt sentral beredskap. Det betyr at situasjonen følges nøye og at tiltak vurderes fortløpende. Høgskolen ønsker å innta en føre/var-holdning. Studenter og ansatte bes utvise forsiktighet i situasjonen som har oppstått, og opptre slik at aktiviteter i regi av høgskolen ikke bidrar til å økt fare for smittespredning.

I utgangspunktet vil undervisning og annen aktivitet gå som normalt, men med de restriksjonene som følger av rådene som løpende gis fra Folkehelseinstituttet.

Etter råd fra lokale helsemyndigheter iverksetter HINN tiltak ut over dette:

Generelt skal det gjøres en vurdering av ulike aktiviteter der nytte ses opp mot risiko for å bidra til smittespredning.

  • Unngå tjenestereiser og deltagelse på kurs/ seminarer/ arrangementer som ikke vurderes som nødvendig
  • Begrense reiser til utlandet – også til områder som per nå ikke er definert som risikoområder
  • Unngå reiser mellom studiestedene som ikke er nødvendige for driften
  • Legge til rette for interne videomøter og vurdere om disse kan erstatte fysisk oppmøte

Ansatte bør ta med seg PC, lader og ev headset hjem om ettermiddagen for å kunne utføre arbeid og drive nettbasert undervisning hjemmefra dersom det skulle bli nødvendig.

Situasjonen følges nøye og rådene kan endres raskt.

Sårbare grupper

Studenter og ansatte med helseplager som gjør dem spesielt usatte ved smitte av koronavirus må forholde seg til fastlegen for råd.

  • Studenter som rådes til å unngå å delta i undervisning eller andre studentrettede aktiviteter skal melde fra om dette til studieansvarlig. Det vil undersøkes om det er mulig å legge til rette for disse studentenes studieløp.
  • Ansatte må melde ifra til nærmeste leder for å diskutere løsninger for utførelse av arbeidet. 

Er du i tvil om du er smittet eller har vært utsatt for smitte, bør du kontakte legevakt / fastlege på telefon for råd. 


NB: 07.03 Anbefalingene om karantene er i dag blitt utvidet til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Følg med på informasjonssidene om koronaviruset på Folkehelseinstituttets sider og følg rådene som gis der. 


Generelt

Studenter og ansatt bør også forholde seg til helsemyndighetenes offisielle informasjon og råd. 

Høgskolen følger  Utenriksdepartementets og  Folkehelseinstituttets reiseråd. 

Høgskolen ber studenter og ansatte om å følge reiseråd fra  Utenriksdepartementet (UD) og  Folkehelseinstituttet, samt følge ordinære hygienerutiner.

De internasjonale koordinatorene følger utviklingen nøye. De har oversikt over hvor vi har studenter, og er i løpende dialog med våre partnerinstitusjoner.

HINN-studenter i utlandet skal alltid følge de råd som gis av lokale kontaktpersoner / myndigheter / praksisveiledere.

Studenter og ansatte eller tilreisende fra og i berørte områder anbefales:

Har du spørsmål? Ta kontakt med din internasjonale koordinator på ditt studiested.

Informasjon fra vertskommunene:

Kommunene har ansvaret for det offentlige legetilbudet i regionen der de ulike studiestedene til høgskolen ligger. Kommunene har også informasjon ute på sine nettsider om hvordan befolkningen skal forholde seg til smittefaren.