Language: NOR | ENG

Bruk kildene riktig!

Bruk kildene riktig!

Både ved skriving av hjemmeeksamen, bachelor-/ masteroppgave og andre typer arbeidskrav er riktig kildebruk viktig.

For å unngå fusk i akademisk skriving er det viktig at du som student setter deg inn i reglene for riktig kildebruk og sitering.

 

Riktig parafrasering

Når du gjengir informasjon fra en kilde er det viktig at du omformulerer teksten med dine egne ord. At du ikke ligger for tett opp til originalteksten.

Det betyr at det ikke er nok bare å bytte ut et par ord med synonyme ord eller stokke litt om på setningene. 

Biblioteket har laget en video som tar for seg hva en parafrase er, og gode råd til hvordan du parafraserer riktig og godt i oppgaven din.