Language: NOR | ENG

BRIDGES bygger bro mellom fagdisipliner og undervisningsfag

BRIDGES bygger bro mellom fagdisipliner og undervisningsfag

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid, og nå skal forskningsprosjektet BRIDGES prøves ut.

Tverrfaglighet er avgjørende for en skole som er i rivende utvikling og i et samfunn med en usikker framtid. Det er behov for perspektiver fra ulike fagfelt for å møte de alvorlige samfunnsmessige utfordringene vi står overfor.

Skal vi lykkes, trenger vi å bygge broer mellom fagdisipliner og undervisningsfag – innen lærerutdanningen og i skolen. Derfor er BRIDGES-prosjektets overordnede mål å framskaffe ny, praksisforankret og forskningsbasert tverrfaglig kunnskap og praksis for lærerutdanningen.

Fra høsten 2020 er læreplanen «Fagfornyelsen» gjeldende og dette forandrer skolehverdagen, blant annet gjennom innføringen av tre samfunnsaktuelle tema som inngår som sentrale deler i flere fag:

  • folkehelse og livsmestring
  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling

Gjennom systematisk arbeid med kvalitet i utdanning og partnerskap skal BRIDGES prøve ut, evaluere og dokumentere undervisning om, for og gjennom disse tre temaene. Fremragende eksempler på tverrfaglig arbeid innen utdanning vil stå tydelig fram. Prosjektet vil også produsere og dele læringsressurser.

Dette vil gjøre det lettere for lærerutdanningene å tilpasse seg behovene i praksisfeltet. Dessuten vil det styrke lærerutdanningen og lærerutdannere som ressurser for skoler, lokalsamfunnet og politikere.

Skolene er godt i gang med arbeidet med å bygge broer på tvers av og mellom fag. Dermed er dette et svært gunstig tidspunkt å starte dette forskningsprosjektet fordi vi kan få testet ut nye former for samarbeid og brobygging.

BRIDGES bygger på kompetansen til tre veletablerte lærerutdanningspartnere som arbeider på ulikt vis med utvikling, styrking og systematisering av tverrfaglig arbeid innen sine respektive lærerutdanninger. Dette gir eksepsjonelle muligheter for rik, sammenlignende forskning.

Prosjektet bruker nettstedet usn.no/bridges som kanal for norsk- og engelskspråklig formidling og kommunikasjon.