Language: NOR | ENG

Boklansering og seminar

Fagbok "Arbeidsinkludering i sosialt arbeid"

Boklansering på studiested Lillehammer 20. august

I samarbeid med Fagbokforlaget inviterer Høgskolen i Innlandet til lansering av boken "Arbeidsinkludering i sosialt arbeid" på studiested Lillehammer 20. august kl 1215. 

I forbindelse med lanseringen av boken blir det arrangert et miniseminar om arbeidsinkludering: 

Program:

  • Velkommen v/Ellen Aspelund, forlagsredaktør Fagbokforlaget
  • Ordstyrer for dagen: Ingjerd Thon Hagaseth, prosjektkoordinator
  • Arbeidsinkludering som spesialisering i sosialt arbeid – hvorfor og hvordan? v/bokens redaktører førsteamanuensis Lise Cecilie Kleppe (OsloMet) og høgskolelektor Hanne Glemmestad (HINN)
  • Kan sosialarbeidere bidra i arbeidsinkludering? v/forsker Øystein Spjelkavik
  • Arbeid og arbeidsinkludering i et rettighetsperspektiv v/førstelektor Aina Aune Kane
  • Arbeidsinkludering i sosialt arbeid – finnes det flere måter å tenke om dette på? v/førsteamanuensis Bjarne Øvrelid
  • Hvordan ta sosialfaglig kompetanse i bruk i arbeidsinkludering? Kommentarer til boka v/Eystein Gleditsch, avdelingsleder, NAV Gjøvik
  • Paneldiskusjon: Spørsmål og kommentarer fra innledere og salen

Det vil bli lett servering, og selvfølgelig mulighet for å kjøpe boken

Velkommen!

Sist endret: .