Language: NOR | ENG

Beredskapsnivået fra rødt til gult

Illustrasjon av et verdenskart med koronavirus.

HINN senker fra denne uken (uke 38) beredskapsnivået fra rødt til gult, men smittevern er fortsatt veldig viktig.

HINN senker fra denne uken (uke 38) beredskapsnivået fra rødt til gult.

Erfaringene så langt, viser at studenter og ansatte har møtt utfordringene som pandemien stiller på en god måte. Lokale utbrudd har blitt raskt begrenset. Høgskolen er imidlertid fortsatt midt i en pandemi. Det krever at både studenter og ansatte også framover må innrette seg etter de gjeldende smittevernreglene, og være forberedt på at nye lokale utbrudd kan komme.

Se første episode av INNPD - smittevernveilederne her:
https://www.youtube.com/watch?v=0WVqlF0UtNw

De forskjellige beredskapsnivåene ved HINN:

Rødt: 

  • Rødt nivå indikerer at risikoen vurderes som høy, og ikke akseptabel.
  • Beredskapsorganisasjonen sentralt og lokalt er aktivert og har hyppig møtefrekvens.  
  • Tiltak som kan innebære store konsekvenser for studenter og ansatte kan besluttes og iverksettes.

Gult:

  • Gult nivå indikerer at risikoen vurderes som moderat.
  • Beredskapsledelsen følger utviklingen nøye. Møtehyppighet trappes ned.
  • Iverksatte tiltak videreføres eller trappes ned.

Grønt:

  • Grønt nivå indikerer at risikoen vurderes som lav og akseptabel.
  • Beredskapsledelsen følger utviklingen nøye. Møtehyppigheten trappes ned eller avvikles.
  • Iverksatte tiltak trappes ned.