Beredskaps-Norge samlet

Dekan Peer Jacob Svenkerud sammen med representanter fra Forsvarets høgskole og Politihøgskolen.

Dekan Peer Jacob Svenkerud sammen med sjef for Forsvarets høgskole Kontreadmiral Louise Dedichen og assisterende rektor Politihøgskolen Tor Tanke Holm under årets konferanse.

Nærmere 300 deltok på Nasjonal beredskapskonferanse som ble arrangert av Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole fredag 6. april. 

Nasjonal beredskapskonferanse var fulltegnet

Nasjonal beredskapskonferanse var fulltegnet.

Konferansen med tema Samhandling i beredskaps-Norge, erfaringslæring og oppfølging av kriser og øvelser er den andre beredskapskonferansen Høgskolen i Innlandet (HINN), Handelshøgkolen Innlandet, er med å arrangere. Den første konferansen  ble avholdt i fjor ved Terningen Arena, Elverum. Konferansen samlet da rundt 160 deltakere og ble et nytt møtested for det operative beredskaps-Norge. 

Nær en dobling av antall deltakere

Årets konferanse samlet 288 deltakere. Her var representanter fra Politiet, Forsvaret, departement, helse-Norge, Brannvesen, private foretak og frivillige organisasjoner. Kort sagt representanter fra hele beredskaps-Norge. - Mange av deltakerne fra i fjor var også å finne på deltakerlisten i år, noe vi ser som en bekreftelse på at dette oppfattes som en relevant konferanse, sier Marte Tøndel, arrangementansvarlig for Nasjonal beredskapskonferanse.

Øvelse er viktig

Mange av innlederne bekreftet at det er øvelse som teller, og at kortere og flere øvelser er bedre enn lange og få øvelser.

Uten hyppige og realistiske øvelser kan man ikke forvente å mestre krisehåndtering. Fra et faglig ståsted gir det bedre effekt å ha 5 øvelser à 2 timer, enn én stor øvelse på 10 timer. Repetisjon er svært viktig – og som beredskapsansvarlig bør du vektlegge mengdetrening dersom du har begrenset med tid.

Per Brekke fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) trakk i sitt innlegg frem at øvingsdeltakere må ansvarliggjøres, og at det er viktig å ta erfaringer og tilbakemeldinger på alvor. Bare på den måten kan vi oppdage svakheter å gjennomføre forbedringer i prosedyrer og strukturer.

Det er også viktig å øve på å ta raske og fornuftige beslutninger med minimalt av informasjon. Dersom formelle regler og rutiner står i veien, er det lov å tilpasse seg situasjonen. Erfaring kan i slike tilfeller bety mer enn de formelle retningslinjene, som ofte vil komme til kort i helt uventede situasjoner.

Avhengig av gode team

Professor John Hollenbeck fra Michigan State University snakket om gjensidig tilpasning i team av beslutningstakere, og at riktig størrelse og sammensetning av team er viktig for å kunne kommunisere effektivt og uten forsinkelser og misforståelser. - Det er viktig å øve sammen i de teamene man skal utøve krisehåndtering samme med, og man bør kjenne hverandres roller og kompetanse.  

Viktig arena

Fagmiljøet knyttet til beredskap, krisehåndtering og samfunnssikkerhet ved HINN er sentrale i utviklingen av det faglige programmet under den nasjonale beredskapskonferansen, sammen med Politihøgskolen (PHS) og Forsvarets høgskole (FHS). - Erfaringslæring knyttet til kriser og hendelser er viktige emner i vår  Bachelor i beredskap og krisehåndtering (BERKRI). Innledernes fortellinger viser at systematisk arbeid og kunnskap om hvordan man lærer og evaluerer etter hendelser, og øvelser, er viktig for fremtidens beredskaps- og kriseledere, utfyller førsteamanuensis  Bjørn Tallak Bakken.

Dekan  Peer Jacob Svenkerud ved Handelshøgskolen Innlandet, HINN, er stolt av å være medarrangør av konferansen.

- Dette er den Nasjonale Beredskapskonferansen som samler sentrale rammesettere, opinionsledere, praktikere og ledende internasjonale akademikere for å sette aktuelle krise og beredskapsspørsmål på dagsorden. Som medarrangør er dette med å sette Høgskolen i Innlandet inn i en sammenheng hvor vi får en viktig synliggjøring. Handelshøgskolen Innlandet har gjennom sin aktivitet knyttet til undervisning og forskning på området "krise og beredskap" en ambisjon om å være en ledende kompetanseinstitusjon på dette området i Norge.  Da er det naturlig å være en av initiativtakerne til en slik konferanse, sier Svenkerud.

Grunnlag for flere konferanser

Årets deltakere virket godt fornøyd med konferansen, og Handelshøgskolen Innlandet ser frem til planleggingen av oppfølgeren.

- Tilbakemeldingene har vært svært gode. Vi gleder oss allerede til neste års konferanse!, sier dekan Svenkerud ivrig. 

Sist endret: .