Language: NOR | ENG

Avlysning av utenlandspraksis vår 2021

Avlysning av utenlandspraksis vår 2021

Illustrasjon: Colourbox

Grunnet usikkerheten COVID-19 pandemien medfører har HINN besluttet å avlyse utenlandspraksis for våren 2021.

Høgskolens mål om å ivareta sine studenters sikkerhet og tilby utenlandspraksis vurderes per i dag ikke som forenelig med en svært uforutsigbar global situasjon, der smittesituasjonen fra land til land og nasjonale restriksjoner for å dempe spredning av koronaviruset endrer seg raskt.

På samme tid er det vesentlige forskjeller på hvilke forberedelser som må gjøres for å skulle reise på utenlandspraksis til Palestina og Namibia sammenliknet med Island og Storbritannia. Høgskolens utdanninger har også varierende grad av fleksibilitet avhengig av hvilken type praksis det dreier seg om.

På bakgrunn av dette har HINN besluttet at utenlandspraksis våren 2021 som hovedregel avlyses innen 1. september 2020. Fakultetene kan i samråd med de enkelte praksisutdanningene velge å avlyse noe tidligere (juni/juli) eller senere (september/oktober) hvis faglige og praktisk-økonomiske grunner (som studentenes helse, sikkerhet, studieprogresjon og læringsutbytte) tilsier at det er mest hensiktsmessig.

Ta kontakt med din studieleder for mere informasjon om utenlandspraksis våren 2021 og tidspunkt for avlysning.

For alle studenter som har sett frem til å reise på utenlandspraksis våren 2021 beklager HINN det inntrufne. Det er et uttalt mål å gi høgskolens studenter anledning til å ta praksis i utlandet, og høgskolen skulle gjerne sett at enda flere gjorde det. Vi ønsker derfor å minne om at du fremdeles har muligheten til å reise på praksis i Europa etter endt utdanning.

Praksis etter avlagt grad

HINN har ekstra Erasmus+ stipendmidler du kan få for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet til å tilegne deg (internasjonal) arbeidserfaring rett etter endt utdannelse. 

For mer informasjon om ordningen klikk her: Praksis etter avlagt grad