Language: NOR | ENG

All utveksling avlyst høsten 2020

Verdenskart med koronavirus spredt over

HINN har besluttet å avlyse all utveksling høsten 2020.

HINN har, i likhet med de fleste andre universiteter og høgskoler i Norge og Europa, besluttet å avlyse all utveksling høsten 2020.

På bakgrunn COVID-19 pandemien, reiseråd fra Utenriksdepartementet, råd fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) og ønsket om å ivareta din sikkerhet og studieprogresjon, har høgskolen avlyst all studentmobilitet høsten 2020.

I en smittesituasjon som endrer seg raskt og der mange lands grenser og universiteter er helt eller delvis stengt, anser HINN det for lite hensiktsmessig å sende studenter på utveksling høsten 2020.
Svært mange av HINNs internasjonale partneruniversiteter har gjort den samme vurderingen og valgt å avlyse utveksling til høsten.

 For alle studenter som hadde sett frem til et semester eller to i utlandet beklager HINN det inntrufne. Det er et uttalt mål å gi høgskolens studenter anledning til å reise på utveksling, og vi skulle gjerne sett at enda flere gjorde det. I den anledning minner vi om at du fremdeles har muligheten til å få deg utenlandserfaring.

Praksis etter avlagt grad

HINN har ekstra Erasmus+ stipendmidler du kan få for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet til å tilegne deg (internasjonal) arbeidserfaring rett etter endt utdannelse. 

For mer informasjon om ordningen klikk her: Praksis etter avlagt grad