Language: NOR | ENG

YouTube-kanal om psykisk helse og livsmestring

Prosjektgruppen

YouTube-kanalen Kort fortalt vil inneholde 50 filmer med temaer innen selvbevissthet, selvstyring, sosial bevissthet, relasjonsferdigheter og ansvarlig beslutningsevne, og kan f.eks. brukes i skoleverket. Fra venstre: Joakim Skavern i TV Inter, Ann-Kjersti Svalheim helsesykepleier i Løten kommune (tidligere ansatte i HINN), høgskolelektor Anne Stine Bakmann og seniorrådgiver Mette Løhren. 

Youtube-kanalen "Kort Fortalt" blir full av selvhjelpsfilmer om psykisk helse og livsmestring rettet mot skoleungdom. Høgskolen i Innlandet har en viktig rolle i prosjektet. 

Fra og med 2020 skal livsmestring inn som et tverrfaglig tema på skolen og elevene skal få kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Sammen med NRK Skole, TV Inter, Blå Kors og Mental helse skal høgskolen produsere 50 filmer som kan brukes i undervisning i livsmestring. 

Gründer og initiativtaker til prosjektet er elverumsingen Joakim Skavern i TV Inter. Høgskolen i Innlandets fakultetet for helse og sosialvitenskap kvalitetssikrer innholdet og sørger for aktuelle temaer. Brukerorganisasjonene Mental Helse og Blå Kors sørger for brukermedvirkning og engasjement.  

Læring gjennom film

-Ideen kom i 2016 da regjeringen lanserte livsmestring som et tema i skolen, forteller Skavern, som er utdannet journalist med erfaring fra film og TV. Spørsmålet ble hvordan man skal undervise i et slikt emne, som går på tvers av alle fagene og hvor det ikke er laget noe systematisert læringsmateriell? Da tenkte jeg at her kan jeg bidra med min kompetanse om film som ypperlig læringsmedium for ungdom. 

-YouTube som læringsplattform har en unik standing hos ungdom. 7 av 10 unge bruker YouTube daglig og de elsker å lære gjennom film. Innholdet er tilgjengelig for alle, finnes i stort omfang og delt inn i korte snutter som gir raskt svar på akkurat det de lurer på, forteller Skavern. 

Skavern presenterte ideen for fagmiljøet ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og fikk umiddelbart positiv respons. 

-Vi syntes ideen var veldig god og så med en gang at vår kompetanse innen forebyggende helsearbeid og fremming av psykisk helse ville være veldig nyttig i prosjektet, sier høgskolelektor Anne Stine Bakmann som er knyttet til seksjon for master i sosialfaglig arbeid i fakultetet. Høgskolens engasjement gjorde det også lettere å få med andre gode samarbeidspartnere i prosjektet. Extrastiftelsen og Utdanningsdirektoratet støtter prosjektet. 

Åpenhet er bra, men hva så?

-Det er supert at vi nå har fått mye større åpenhet om psykiske lidelser både i skolen og i samfunnet forøvrig. Men åpenheten har en bakside - den fokuserer på diagnoser, og ikke på det faktum at livet består av både gleder og sorger som må håndteres. Vi har lært ungdommene å kjenne etter hvordan de har det, men vi har ikke lært dem å leve med det de kjenner. Og det er her vi tenker filmene vi nå lager har sin misjon, sier Bakmann. 

En smakebit:

-Teorien bak vår tilnærming til å bestemme temaer og skrive manus for filmsnuttene kalles sosioemosjonell læring (SEL). Det handler om læringsprosessen der mennesker tilegner seg og effektivt bruker de kunnskapene, holdningene og ferdighetene som er nødvendige for nettopp å forstå og håndtere følelser, forklarer Bakmann videre. SEL omhandler også evnen til å verdsette andre menneskers perspektiv og mening, i tillegg til å etablere og opprettholde positive relasjoner. 

-Vi håper filmene blir en verktøykasse for ungdommers hjelp til selvhjelp, i tillegg til at skolene kan bruke det i sitt undervisningsopplegg gjennom blant annet NRK Skole. Vi jobber nå med en lærerveiledning til filmene som blant annet gir lærerne tips til diskusjonsoppgaver og lenker til mer informasjon og lærekrefter om de ulike temaene vi berører, sier Bakmann. 

Nye filmer

"Kort Fortalt" ble lansert på YouTube 20. august med fire filmer og i dag er nok en film på plass. Nye filmer slippes ukentlig og det dannes en stor katalog med 50 filmer i løpet av høsten der lærere og elever kan få ressurser lett tilgjengelig på mobil, nettbrett og pc. Hovedmålgruppen er 14-15-åringer, men vil også fungere for eldre og yngre ungdommer. 

To av Norges beste animatører er med på prosjektet. Tvillingbrødrene Tommy og Markus Vad Flaaten – også kjent som Twintrash – ble headhuntet som animasjonsregissører til Disney-serien «Space Chickens in Space» rett etter utdanningen i Storbritannia. De jobbet i nesten tre år med serien før de gikk over til prosjektet Kort Fortalt som deres neste store satsing.

-I tillegg til at filmene ligger åpent tilgjengelig på YouTube distribueres de også gjennom NRK Skole. Det er en honnør til både den tekniske kvaliteten på filmene vi har utviklet og til det faglige innholdet som har stor læringsverdi, sier Skavern. Ulike brukerorganisasjoner, som Mental helse og Blå Kors, vil også bruke filmene i sine opplegg myntet på ungdom. 

Finansieringsutfordringer

Det er konkrete planer om å følge opp med en sesong 2 med nye filmer rundt samme tema og kanskje tilstøtende områder, men så langt har det vært vanskelig å få tilstrekkelig finansiering på plass. 

-Vi har stor tro på at flere ser interessen av å bidra til prosjektet når vi kan vise til hvordan den første ladningen med filmer brukes, avslutter Bakmann. 

 

 

Sist endret: .