Language: NOR | ENG

Videreutdanning i prosessledelse i kompetanseutvikling for NAV

Mennesker danner en pil (Colourbox)

På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet skal HINN utvikle og tilby en videreutdanning for NAV-ansatte innen tilrettelegging og utvikling av kompetanse- og utviklingsarbeid.

Det er Senter for livslang læring (SELL) som sammen med Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) som skal utvikle og tilby utdanningen på masternivå (15 studiepoeng).

Oppdraget går over 3 år og første kull starter senhøsten 2019.

Fagansvarlig for utdanningen er førsteamanuensis Randi Bredvold ved HHS. Øystein Ballo fra Lederskap AS bistår i det faglige arbeidet. Fra SELL er Line Kristiansen prosjektleder for utviklingen og Annelise Eng-Øvermo studieadministrativt ansvarlig for gjennomføringen.

 

Sist endret: .