Language: NOR | ENG

- Vi vil skape en felles forståelse av hva folkehelse er

Bilde av en av foredragsholderne som pratet under konferansen ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Professor Miranda Thurston var en av foredragsholderne under konferansen ved Høgskolesenteret i Kongsvinger 15. mai. Foto : Privat. 

Flere tredjeklassinger på Bachelor i folkehelsearbeid var medarrangører under folkehelsekonferansen i Kongsvinger 15. mai.

Studentene våre samarbeidet med Regionrådet i Kongsvinger om konferansen som ble arrangert ved Høgskolesenteret i Kongsvinger 15. mai. Tema var «folkehelse i alt vi gjør», med foredragsholdere som Linnea Myhre, Camilla Lorentzen og Miranda Thurston. Student Karoline Bjerke Pedersen er blant dem som har deltatt i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet.

- Formålet med denne konferansen er å skape en felles forståelse av hva folkehelse er, og hvordan vi alle påvirker folkehelsen i hverdagen, forteller hun.

Fire studenter involvert under konferansen

Sammen med sine medstudenter Camilla Løken Grønlien, Elise Larsen Torp og Kristine Brække har hun vært med i en praksisgruppe som har jobbet med konferansen.

- Vi har samarbeidet tett med idrettsrådgiveren i Kongsvinger-regionen, Ingunn Fossmellem, om hvordan folkehelse kan fremmes via tverrsektorielt samarbeidet. Opp mot konferansen har vi studenter hatt hovedansvaret for organisering, kontakt med foredragsholdere og generelt sammensetning av konferansen.

Underveis har studentene fått veiledning av Fossmellem og Ragna Gillebo, som er deres emneansvarlige ved HINN.

- Forhåpentligvis har vi gjennom konferansen klart å få frem hvor viktig det er å samarbeide i arbeidet med folkehelse. Vi håper at deltagerne etter konferansen er fulle av inspirasjon til videre folkehelsearbeid, sier Bjerke Pedersen.

Bilde av studenter som hører på foredrag under folkehelsekonferansen.

Mange var på plass under foredragene 15. mai. Foto : Privat.

Har lært mye av arbeidet

I arbeidet med konferansen forteller Bjerke Pedersen at hun underveis har lært mye om prosjektledelse og prosjektarbeid, og hvordan slike arrangement organiseres. Denne kunnskapen og erfaringene vil hun ha stor nytte av også i arbeidslivet.

- Det aller viktigste jeg har lært er at prosessen bak en folkehelsekonferanse kan være lang og tidvis krevende. Mye skal klaffe, men så lenge man har tålmodighet, godt humør og en plan B ordner det meste seg til slutt.

Sist endret: .