Language: NOR | ENG

Velkommen til biblioteket - ny student!

Velkommen til biblioteket - ny student!

Vi på biblioteket ønsker deg som er ny student velkommen til biblioteket. Uansett hvilket av HINN sine studiesteder du studerer ved har du et bibliotek like i nærheten.

Som ny student er det mye å sette seg inn i. Her er det du bør kjenne til for å kunne bruke tjenestene våre.

Lånekort

Noe av det første du må gjøre er å betale semesteravgiften og aktivere brukerkontoen din. Dette for å få studentkortet ditt. Studentkortet fungerer som lånekort på biblioteket.

Søk etter bøker, artikler

For å finne en bok bruker du søkeverktøyet Oria. Søk på boktittelen og eventuelt forfatteren. Da vil du se hvor mange eksemplarer som finnes og på hvilket bibliotek. Du bruker Oria for søke etter både bøker, artikler, rapporter etc.

Trenger du tips eller hjelp til å søke, se  søketips Oria eller spør i skranken på biblioteket. 

På fagsidene får du tips til andre fagspesifikke databaser som kan brukes. 

Pensumbøker

Biblioteket har alle pensumbøkene både til utlån og for lesing i biblioteket. Lånetid for pensumbøker er 14 dager. Det er stor pågang på pensumlitteraturen så vær tidlig ute! Respekter lånefristene. Om ingen står på venteliste kan du fornye lånet.

Hvordan låne bøker?

For å kunne låne bøker og filmer må du ha med gyldig studentkort. Studentkortet fungerer som lånekort. 
Du låner selv bøkene i bibliotekets utlånsautomater.

Utlånstid?

Bøker kan du låne i fire uker. Pensumbøker har 14 dagers lån. Filmer, CD-er og spill har én ukes lånetid. De ulike bibliotekene har ulik utlånstid på tidsskrift.  
Hvor lenge du kan ha dokumentet står på kvitteringen. Du kan også se det i låneoversikten i Oria.

Retur av dokumenter

Bruk returautomaten når du skal levere dokumentene. Følg anvisningene.

Hvor henter jeg bestilte bøker og artikler?

De hentes på egne hentehyller. Du vil få en SMS/e-post av oss med hentenummer når bestilte bøker/artikler kan hentes. Husk at bøkene må lånes på automaten. Bøker må hentes innen fem dager.

Utskrift, skanning og kopiering

På biblioteket finnes det skrivere som du kan bruke til både å skrive ut, kopiere og skanne. For å bruke dem, må du benytte deg av studentkortet ditt. Du kan også skrive ut fra egen bærbar.

Studieplasser i biblioteket

I biblioteket finner du mange ulike typer arbeidsplasser. Vi har stille leseplasser, grupperom, stasjonære PCer og arbeidsplasser med trådløs oppkobling til nettverket Eduroam. Det beste er at du kan bruke biblioteket nesten døgnet rundt! Se punktet om åpningstider.

Åpningstider

Biblioteket tilbyr meråpent bibliotek. Det betyr at du har tilgang til biblioteket utenom betjent åpningstid. Utenom ordinær åpningstid låser du deg inn med PIN-kode og ditt studentkort.  Finn din PIN-kode.

Bruk av egen bærbar maskin

Når du er på biblioteket og ellers på høgskolen kobler du deg opp til det trådløse nettverket, Eduroam. For å kunne bruke Eduroam må du først ha aktivisert brukerkontoen din.

Tilgang til databaser og fulltekst hjemmefra

For ekstern tilgang til e-ressurser logg på med ditt studentnummer/passord via Ezproxyserveren.

Noe du ikke har fått svar på?

Det er mange kjempeflinke bibliotekarer som jobber her, så finner du ikke svaret på bibliotekets nettside, så er det bare å spørre en av oss!