Language: NOR | ENG

Velkommen inn!

Rektor Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting skal denne uken ønske flere tusen nye studenter velkommen til Høgskolen i Innlandet - og det på grønn løper. Ved neste studiestart er sjansen stor for at rektor kan ønske studentene velkommen til Innlandets eget universitet. 

Nå åpner studieåret ved alle våre studiesteder - og kanskje er det siste gang rektor skal ønske velkommen til Høgskolen i Innlandet.

Neste høst vil vi nemlig forhåpentligvis kunne ønske studentene velkommen til et nytt Universitet!

Sommerukene går fort. Nå ser vi resultatene av solid arbeid med rekruttering og markedsføring av våre studier. Høgskolen har et godt omdømme, og det reflekteres i gode søkertall. Opptakskontoret har gjort en formidabel jobb.  Ansatte i mange ulike roller gir kommende nye studenter – og nye ansatte - svar på alt det de lurer på. Og det kan være både stort og smått. Det er utrolig hvor fort vi på innsiden blir blinde for hvordan det er å komme fra utsiden!

Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring, gjennomfører vi hver høst studiestarts-undersøkelsen. Undersøkelsen gir informasjon om hvordan vi sikrer en god start for våre nye studenter. Jeg vet at det legges ned mye arbeid for å sikre gode oppstarter for studentene, og jeg er stolt av å arbeide ved en institusjon der vi er opptatt av å korte avstander mellom studenter og ansatte.

Rapportene fra undersøkelsene er tilgjengelige for alle her

Den største milepælen

Samtidig med at vi planlegger studiestart, kommer besøket fra sakkyndig komite i forbindelse med universitetssøknaden nærmere. Representanter fra ulike grupper ansatte og studenter vil bli invitert til å delta i møter med komiteen. Gruppene settes sammen på bakgrunn av ønsker komiteen har for sammensetning og representasjon. Vi ser i spenning fram til å nå den milepælen komitebesøket representerer.

Jeg har hatt mange gode diskusjoner i høgskolen, både med ansatte og studenter,om hvorfor det var viktig og riktig å søke om universitetsstatus. Jeg har holdt høyt argumentet med at våre studenter fortjener et vitnemål som på best mulig måte kommuniserer utdanningens innhold og faktiske nivå i et globalt arbeidsmarked. Jeg har ikke endret oppfatning. I vårt nye norske landskap av utdanningsinstitusjoner, speiler en universitetsstatus vårt faktiske nivå på en riktig måte.

Til alle våre nye ansatte og våre nye studenter -  Velkommen inn!

Sist endret: .