Language: NOR | ENG

Valg til Høgskolestyret og fakultetsråd

HINN-logo

Valg av student- og ansattrepresentanter til Høgskolestyret avholdes i disse dager. 

I perioden 1. til 14. november avholdes valg av ansatt- og studentrepresentanter til Høgskolen i Innlandets styre og til fakultetsrådene. 

Du kan avgi din stemme på https://valg.inn.no
Det vil også være tilgjengelige PCer på bibliotekene for avstemming. Gjeldende PCer vil være merket og valginformasjon vil være tilgjengelig.

Fra 1.1.2020 får Høgskolen i Innlandet nytt styre og du kan være med å bestemme hvem som skal fylle plassene. Kandidatene er klare og valget gjennomføres som elektronisk valg i perioden fra 1. november kl. 09.00 til 14. november kl. 15.00.

Studenter som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student det semesteret valget holdes har stemmerett. 

Studenter finner mer informasjon om kandidatene som stiller til valg som studentenes representanter i styret, praktisk gjennomføring av valget m.m. på Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) sine nettsider. 
Merk at det til fakultetsrådene er StInn som peker ut studentrepresentantene. 

Ansatte finner all informasjon om valgene til styre og fakultetsråd på Innafor (krever pålogging). 

Spørsmål

Henvend deg i bibliotekskrankene eller ta kontakt med valgstyret ved sekretær  Kristin Garstad.

Det vises for øvrig til  HINNs valgreglement.

Mer om høgskolestyret.