Language: NOR | ENG

Utgir bok om Vidar Sandbecks forfatterskap

Utsnitt fra bokcover Sandbeck (Oplandske Bokforlag)

Les mer om boka " Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap" på Oplandske Bokforlag

Ole Karlsen og Eva-Marie Syversen har nylig utgitt boka "Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap" på Oplandske Bokforlag.

Vidar Sandbeck var en allsidig kunstner, og mange kjenner han som slagerkonge, visepoet, romanforfatter, barnetimeonkel, barnebokforfatter, plateartist, mv.

Om romanforfatteren og visekunstneren Sandbeck

Humoristiske folkelivsbilder som «Pengegaloppen», «Heksedansen», «Bildilla» og «Et bittelite miniskjørt» sammen med mer lyriske viser som «Menuett i mai» sikret Sandbeck en framtredende plass i etterkrigstidas populærmusikkhistorie, og mange av sangene hans er blitt «evergreens» og er sikret varig plass i norsk visekanon.

I Sandbecks prosaforfatterskap er sjubindsserien om Påsan særlig sentral. I denne serien, et hovedverk i norsk etterkrigslitteratur, følger vi Påsans liv og utvikling fra han blir født inn i fattige kår i en arbeiderfamilie i Østerdalen fram til han debuterer som fiolinist under krigen.

"Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap" er særlig rettet mot romanforfatteren og visekunstneren Sandbeck, og det er først og fremst arbeiderdikteren Sandbeck som står i sentrum.

I "Fattigmannsblommer. Om Vidar Sandbecks forfatterskap" stilles artikler om forfatterskapet dialogisk sammen med fagstoff om den historiske bakgrunnen for diktningen hans.

Som visedikter står Sandbeck i en lang og ubrutt lyrikktradisjon, og særtrekk ved hans visekunst framstår tydelig når han leses i forhold til andre visekunstnere – fra Carl Michael Bellman til Hekla Stålstrenga – i den nordiske sangtradisjonen.

Utvider forståelsen av Sandbecks forfatterskap

I denne boka bidrar historikere, sosiologer, musikere, musikk- og litteraturvitere fra Norge, Sverige, Danmark og Tyskland med essays og artikler som alle tar sikte på å utvide forståelsen av Sandbecks forfatterskap. Her er så vel oversiktspregede artikler som lesninger av enkelttekster, og flere av tekstene er av personlig art.

Følgende er representert i antologien: Martin Bagge, Christian Berrenberg, Jon-Roar Bjørkvold, Kjartan Fløgstad, Anker Gemzøe, Christine Hamm, Trond Haugen, Synnøve Sakura Heggem, Ole Karlsen, Silje Solheim Karlsen, Knut Kjeldstadli, Tom Steinar Lund, Bjarne Markussen, Håkon Paulsberg, Marita Rhedin, Thomas Seiler, Hans H. Skei, Svein Slettan, Eva-Marie Syversen og Harald Utter.

Redaktører for boka er professor Ole Karlsen og førsteamanuensis Eva-Marie Syversen (emeritus) ved Institutt for humanistiske fag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.