Language: NOR | ENG

Utgir bok om veiledning i skole og barnehage

Utsnitt av bokcover (Gyldendal)

Boka "Veiledningsordning i skole og barnehage" er utgitt på Gyldendal forlag og lanseres 19. mars 2019.

Les mer om boka på forlagets sider

Elin Birkeland Markestad gir ut boka "Veiledningsordning i skole og barnehage" på Gyldendal forlag.

I denne boken får du en innføring i hva veiledning rettet mot nyutdannede lærere i barnehage og skole innebærer, og hva som bør legges til grunn når en veiledningsordning skal etableres.

Med utgangspunkt i de nasjonale rammene gir boken en oversikt over de prinsipper og forpliktelser som gjelder, og du får tilgang til verktøy som kan brukes i planlegging, gjennomføring og evaluering av en ordning.

Boken etablerer en forståelse for hva veiledning handler om og hvorfor veiledning av nyutdannede lærere er viktig.

Enten du er skole- eller barnehageeier, skoleleder, barnehagestyrer og/eller veileder, vil du her få en innføring som kan gjøre arbeidet både enklere og mer utviklende både for deg selv og de du jobber sammen med.

Om forfatteren

Elin Markestad (foto: HINN)

Elin Markestad er høgskolelektor ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar (foto: HINN)

Elin Birkeland Markestad startet å jobbe som lærer på ungdomstrinnet i 1991 og har alltid vært opptatt av hva som skaper gode og utviklende møter mellom elever og lærere.

I tillegg til lærerutdanning har hun terapeututdanning innenfor rus og psykiatri, rektorutdannelse og en mastergrad i veiledning fra NTNU.

Hun har lang og bred erfaring som veileder for veisøkere både i gruppe- og individuelle veiledninger.

Markestad er ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun både forsker og underviser innenfor veiledningspedagogikk.