Language: NOR | ENG

Utgir bok om reguleringsstaten

Utsnitt av bokcover (Springer)

Boka er utgitt på Springer forlag

Professor Noralv Veggeland har utgitt boka "Democratic Governance in Scandinavia - Developments and Challenges for the Regulatory State" på Springer forlag.

I boka ser Veggeland på fremveksten av reguleringsstaten i Europa og hvilken innvirkning dette har på demokratisk styring i Skandinavia.

- Nyliberalismes dyrking av de frie marked har skapt et enormt behov for regulering gjennom lover, avtaler, kontrakter osv. Bare tenk på alle EU-direktivene. EU er en rendyrket reguleringsstat. Norge er med Solbergregjeringen også på vei. Den nye boka mi dreier seg mye om dette, sier Veggeland.

Ved bruk av sammenlignende studier på ulike regjeringskonstruksjoner i Skandinavia og EU, analyserer Veggeland konsekvensene av endringene som er i ferd med å skje. 

I tillegg vil leserne få en introduksjon til de organisatoriske og institusjonelle forandringene og utviklingen som følger av økonomiske og velferdsstatlige reformer.

Boka vil appellere til studenter og forskere innen statsvitenskap og politisk økonomi, samtidig som den tilbyr engasjerende lesing for politikere og offentlige tjenestemenn.

Sist endret: .