Language: NOR | ENG

Utgir bok om myndiggjøring i arbeidslivet

Utsnitt bokcover (Cappelen Damm Akademisk)

Boka er utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Førsteamanuensis Stein Amundsen har nylig gitt ut boka "Empowerment i arbeidslivet - Et myndiggjøringsperspektiv på ledelse, selvledelse og medarbeiderskap".

Empowerment eller myndiggjøring i arbeidslivet innebærer frigjøring og utvikling av kraften som finnes i de menneskelige ressursene på en arbeidsplass.

Fra styring og kontroll til tillit

Medarbeidere som får og tar imot ansvar, myndighet og autonomi, blir en bærebjelke i organisasjonen, mens lederne får en mer rammesettende, delegerende, motiverende og utviklende rolle.

Relasjonen mellom ledere og medarbeidere baseres i større grad på tillit enn på styring og kontroll.

Boka "Empowerment i arbeidslivet" behandler en rekke sentrale temaer:

  • Hva er empowerment – ulike perspektiver og historiske røtter
  • Maktdeling, autonomi, ledelse og styring, tillit og kontroll
  • Den norske arbeidslivsmodellen
  • Empowerment på individnivå – myndiggjorte ansatte
  • Myndiggjørende ledelse
  • Selvledelse
  • Medarbeiderskap

Avslutningsvis ser forfatteren de ulike temaene i sammenheng og plasserer dem inn i en helhetlig modell han kaller myndiggjøringshuset.

Forskningsmessig forankring

Boka har en solid faglig og forskningsmessig forankring og henvender seg til studenter innenfor organisasjons-, ledelses- og arbeidslivsfag.

Med sin praktiske tilnærming er den også egnet for ledere, medarbeidere og konsulenter som ønsker inspirasjon og relevant kunnskap om empowerment i sitt daglige arbeid.

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved  Institutt for organisasjon, ledelse og styring ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Sist endret: .