Language: NOR | ENG

Utgir bok om mangfold i organisasjoner

Utsnitt av bokcover

Professor Anette Risberg har nylig utgitt 2. opplag av boka «Diversity in Organizations - Concepts and Practices» på Macmillan Publishers Ltd. forlag.

Risberg, som er tilknyttet Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved HINN som professor II, er også forfatter av to kapitler: "Setting the scene for diversity in organizations" og "Organizational Implementation: Diversity Practices and Tool".

Om boka

En spennende ny utgave av læreboka "Diversity in Organizations" skrevet spesielt for studenter innen mangfoldsstyring. Boka utforsker alle sentrale områder for å forvaltning av mangfold i moderne organisasjoner.

Skrevet av et team av ledende eksperter fra ni ulike land, gir boka en autoritativ, men likevel tilgjengelig og engasjerende redegjørelse for realiteten av mangfold på arbeidsplassen. Boka gir dessuten leseren rammer, verktøy og teknikker for å forstå og bidra til å utvikle og opprettholde inkluderende og mangfoldige organisasjoner.

 

Sist endret: .