Language: NOR | ENG

Utgir bok om litteraturformidling og kunstopplevelse

Utsnitt av bokcover (Cappelen Damm)

Førsteamanuensis Anne Skaret har utgitt boka "Litteraturformidling og kunstopplevelse - En studie av Den kulturelle skolesekken på Cappelen Damm forlag.

Boka er utgitt sammen med direktør for Norsk barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter.

Hvordan formes og fungerer litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken

Gjennom Den kulturelle skolesekken får alle barn og unge i norsk skole møte kunst minst en gang i året. Litteratur er én av kunstartene som inngår i denne unike og omfattende ordningen. Elevene får møte litteratur på ulike måter, som forfatterbesøk, forestillinger, skriveverksted eller gjennom andre formidlingsformer.

Forfatterne av boka har undersøkt hvordan litteraturformidlingen i Den kulturelle skolesekken formes og fungerer, sett fra de ulike perspektivene til de som er involvert: forfattere og formidlere som skaper litterære produksjoner, kulturaktører i fylker, kommuner og på skoler som legger til rette og elever, lærere og andre på skolene som tar imot produksjonene.

Undersøkelsen gir et kunnskapsgrunnlag som kan brukes til å skape enda flere litterære øyeblikk som setter spor.

Hør Anne Skaret fortelle om forskningen bak boka

Et resultat av et kombinert forsknings- og kunstnerisk utviklingsprosjekt

Boka er nyttig for alle som er opptatt av hvordan en barne- og ungdomslitterær tekst blir til og formidles til barn og unge.

Den er særlig viktig for forfattere og illustratører av barne- og ungdomslitteratur, de som arbeider med litteraturformidling i og utenfor Den kulturelle skolesekken, samt studenter og forskere innen lærerutdanningene, bibliotekutdanning, litteraturvitenskap og litteraturformidling, medievitenskap og kulturstudier.

Denne vitenskapelige monografien er resultat av et kombinert forsknings- og kunstnerisk utviklingsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt.

Skaret har tidligere også utgitt boka "Litteraturformidlingens arenaer og praksiser"

Sist endret: .