Language: NOR | ENG

Utgir bok om litteraturformidling

Utsnitt av bokcover (Cappelen Damm akademisk)

Hvordan påvirker de ulike arenaene samspillet mellom litteraturformidlingens deltakere (Cappelen Damm akademisk)

Førsteamanuensis Anne Skaret har utgitt boka "Litteraturformidlingens arenaer og praksiser" på Cappelen Damm akademisk forlag.

Anne Skaret (foto: HINN)

Anne Skaret er førsteamanuensis ved Institutt for humanistiske fag ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk på HINN Hamar (foto: HINN)

Boka er utgitt sammen med litteraturforsker og direktør for Norsk barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter.

Litteraturformidling i digitale medier?

Hvor og hvordan formidles litteratur til barn og unge i dag? Hva skjer med formidlingen når den flyttes til digitale medier?

Forfatterne av denne boka undersøker litteraturformidling på ulike arenaer som folkebibliotek, barnehage, skolebibliotek, leseaksjoner, tidsskrifter, dataspill, sosiale medier og i barnekulturen generelt.

Et sentralt spørsmål er hvordan de ulike arenaene påvirker samspillet mellom litteraturformidlingens deltakere.

Bokformidling er en etablert tradisjon med tydelig definerte roller, men det er ingen tilsvarende tradisjoner for litteraturformidling i digitale medier. Det gir rom for eksperimentering, samtidig som at barna i større grad overlates til seg selv.

Boka gir innsikt i dette paradigmeskiftet som nå foregår i litteraturformidling for barn og unge.

Barn og unges forhold til litteratur

Boka er nyttig for alle som er opptatt av barn og unges forhold til litteratur, som litteraturformidlere og studenter og forskere innen lærerutdanningene, bibliotekutdanning, litteraturvitenskap og litteraturformidling, medievitenskap og kulturstudier.

Forfatterne av denne vitenskapelige antologien har deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Norsk barnebokinstitutt.
 
          

Sist endret: .