Language: NOR | ENG

Utgir bok om komparasjoner og kvantifiseringer

Utsnitt av bokcover (Routledge)

Boka utgis på Routledge forlag (Ill.: Utsnitt av bokcover)

Christina Elde Mølstad gir ut boka "New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education" til våren på Routledge forlag sammen med Daniel Pettersson.

"New Practices of Comparison, Quantification and Expertise in Education" drøfter trender og aktiviteter knyttet til komparasjoner og kvantifiseringer.

Praksis på ulike nivåer i utdanningssystemet

Målet er å hjelpe fagfolk med å gjennomføre empirisk basert forskning på hvordan komparasjoner og kvantifiseringer praktiseres på ulike nivåer i utdanningssystemet.

Boken tar opp policydiskusjoner ved å se på hvilke aktiviteter komparasjoner og kvantifiseringer fører til på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Basert på empirisk forskning

De fleste av bokkapitlene er basert på empirisk forskning utført i ulike forskningsprosjekter, diskutert som aktiviteter fremmet av resonnement basert på komparasjoner og kvantifiseringer.

Boka vil være av stor interesse for akademikere, forskere og studenter innen komparativ pedagogikk, læreplan forskning og policystudier. Den vil også appellere til personer innenfor lærerutdanningsfeltet, inkludert lærerstudenter.

Om forfatterne

Christina Elde Mølstad er førsteamanuensis og leder for  Institutt for pedagogikk og samfunnsfag - Hamar ved  Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

Daniel Pettersson er førsteamanuensis ved fra Högskolan i Gävle og Uppsala universitet.