Language: NOR | ENG

Utgir bok om innovasjon i kommuner

Utsnitt av bokcover (Cappelen Damm)

Boka er utgitt på Cappelen Damm Akademisk

Førsteamanuensis Toril Ringholm har nylig gitt ut boka "Innovasjon møter kommune" sammen med kollega Ann Karin Tennås Holmen fra UiS.

Hva skjer når innovasjonsideer møter kommunen og dens mangfold av institusjonelle verdier, ordninger og regler? Hva skjer med kommunen og hva skjer med innovasjonsideen? Kan en innovasjon enkelt overføres fra en kommunal kontekst til en annen?

Dette er spørsmål som står sentralt i den pågående diskusjonen om innovasjon i norske kommuner og som også har inspirert forfatterne av denne boken.

Hva skjer når innovasjonsideer og institusjonen møtes

I boken "Innovasjon møter kommune" undersøker forfatterne hva som skjer i «møterommet» der innovasjonsideer og institusjoner føyes sammen og brynes mot hverandre.

Kapitlene bygger på nye studier, som spenner over de fleste arbeidsområdene i norske kommuner og tematiserer blant annet spørsmål om ledelse, demokrati, territorium og «oversettelse» i det kommunale innovasjonsarbeidet.

Gir et bilde av mangfoldet i norske kommuners innovasjonsarbeid

Boken er ment som et bidrag til å nyansere og berike forståelsen av drivkrefter og barrierer for innovasjon i kommunesektoren.

Den gir også et bilde av mangfoldet i norske kommuners innovasjonsarbeid, og er skrevet for forskere, studenter og ansatte i offentlig sektor på alle styringsnivåer.

Toril Ringholm er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap.