Language: NOR | ENG

Utgir bok om idrett i de skandinaviske og nordiske landene

Damer i stavgang i naturen (Colourbox)

Ken Green, Thorsteinn Sigurjónsson, Eivind Åsrum Skille har nylig utgitt boka "Sport in Scandinavia and the Nordic Countries" på Routledge forlag.

Bidragytere i boka er forskere fra alle de nordiske landene.

I verdenstoppen

De skandinaviske og nordiske landene ligger i verdenstoppen når det gjelder deltakelse innen idrett og fysisk aktivitet, og er derfor viktige som casestudier på tvers av fagområder, fra idrettspolitikk til fysisk aktivitet og helse.

Bokcover (Routledge)

Boka er utgitt på Routledge forlag

"Sport in Scandinavia and the Nordic Countries" er den første boken som samler studier fra alle disse landene i én perm, og som undersøker hvordan idrett, fysisk aktivitet og trening utarter seg, og faktorene bak den høye deltakelsen.

Boka, som er rik på empiriske data, tar boka for seg trender, organisering og politikk innen idrett i hvert av de aktuelle landene.
Boka vil være en verdifull ressurs for studenter, forskere og andre som arbeider innen idrett, fysisk utdanning, fritid, idrettspolitikk, idrettsutvikling, idrettssosiologi og fysisk aktivitet og helse.

Om forfatterne

Førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjónsson og professorene Ken Green og Eivind Åsrum Skille er alle tilsatt ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Les mer om boka på Routledge forlag

Sist endret: .