Language: NOR | ENG

Utdanningsprogram i spillavhengighet

Illustrasjonsbilde spillavhengighet

Utdanningen består av en del som er en grunninnføring i området spill, spilleavhengighet/ problematisk spilleatferd og tiltak inkludert endringsfremmede tiltak på individ og gruppenivå, og en del som består av en fordypningsoppgave ut fra selvvalgt problemstilling. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet samarbeider med KoRus-Øst om å tilby studiet Spilleavhengighet og problemskapende dataspilling. Studiet er finansiert over Helsedirektoratets handlingsplan mot spilleproblemer. 

Samarbeidet mellom HINN og KoRus-Øst om denne utdanningen har foregått siden 2007, og hittil har omlag 700 personer fra skole- velferds- og helsesektoren deltatt på opplæringsprogrammet.

Nettkurs og samlinger

I januar 2020 starter et nytt med samling på Gardermoen for rundt 50 deltakere.

I tillegg til to fysiske samlinger består opplæringsprogrammet av et 12 ukers nettkurs med utstrakt bruk av digitale læringsressurser i form av video, tekst og oppgaver.

Faglig fokus

Pengespillavhengighet har vært definert som en diagnose siden 1980, mens diagnosen dataspillavhengighet kom i 2018. Studiets innhold tar utgangspunkt i både penge- og dataspill, og det faglige fokuset er på forståelse av; spillmarkedet, ulike spill, reguleringer, møte med spilleavhengige, behandling og behandlingsmetoder.

Utgangspunktet i studiet er at pengespill og dataspill både har likheter og forskjeller, og at ulike former for avhengighet har mange felles komponenter.