Language: NOR | ENG

Universellprisen 2019 til HINN-ansatt

Randi Elisabeth Hagen

Seniorrådgiver Randi Elisabeth Hagen ved Høgskolen i Innlandet ble tildelt Universell-prisen for 2019. (Foto: Universell)

Randi Elisabeth Hagen ved Høgskolen i Innlandet har fått tildelt Universells tilgjengelighetspris for høyere utdanning for 2019.

Med bakgrunn som lektor i norsk, med utdanning innen spesialpedagogikk og med flere år som IT-utvikler, har Randi Elisabeth Hagen ved Høgskolen i Innlandet (HINN) de siste årene engasjert seg spesielt for universell utforming av IKT-løsninger.

Etter at universitets- og høgskolesektoren i 2018 ble underlagt kravene om universell utforming av IKT-løsninger, satte Hagen seg ned og laget et e-læringskurs om hvordan man som ansatt ved HINN kan sørge for universell utforming av dokumenter og nettsider. Kurset var ferdig i januar i år, og kan nå lastes ned av andre universiteter og høgskoler som vil gjøre det tilgjengelig for sine ansatte i Canvas. 

Initiativ og kompetanse

Nå har Hagen fått Universellprisen for arbeidet. Ifølge Universell, organet som jobber for å fremme universell utforming innen høyere utdanning, startet arbeidet ene og alene på initiativ fra Hagen og det går langt utenfor arbeidsoppgavene Hagen egentlig har.

-Det er veldig hyggelig å få en slik anerkjennelse for arbeidet på et området jeg brenner for, sier Hagen. Faglig berører problemstillingene knyttet til universell utforming mange av de fagene jeg har studert og arbeidet med opp igjennom årene; fra undervisning og spesialpedagogikk, via IKT til norsk språk. Jeg har også arbeidet mange år i e-læringsbransjen som tekstforfatter, prosjektleder og utvikler av universelt utformede læringsressurser, forklarer prisvinneren. 

Anerkjennelse

-Prisen er en viktig anerkjennelse av arbeidet vi i HINN har gjort ift Universell utforming. Inkludering og mangfold - gjennom lik tilgang til høyere utdanning handler til syvende og sist om demokratiet og samfunnsutviklingen vår, fortsetter Hagen, og legger til at prorektor for utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Stine Grønvold, var tidlig ute med å sette universell utforming på dagsorden. 

-Universell utforming av IKT-løsninger handler om at du må utforme læringsressurser og informasjon for å ta hensyn til at mennesker har ulike funksjonsevner, forklarer Hagen. Noen rundt deg har spesielle behov og er helt avhengige av at du tilrettelegger. Samtidig har alle studentene og kollegene dine stort utbytte av at dokumenter er tilgjengelige og lette å orientere seg i. Ikke alle tør å si fra om materiell som er dårlig tilpasset deres små og store utfordringer. Arbeid med UU handler rett og slett om å nå ut til flest mulig gjennom en og samme løsning, sier hun. 

UU er god investering

Fra begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet: Mens mye av ressursene som lå ute på nett handlet om hvorfor man skal arbeide med universell utforming av IKT, svarer Hagens kurs på hvordan man skal gjøre det. E-læringskurset Hagen har utviklet tetter et stort kunnskapshull i sektoren, og gjør kunnskapen tilgjengelig for alle gjennom Canvas Commons. Det medfører at alle lærestedene har tilgang til kurset, uavhengig om man har Canvas som læringsplattform. Helt siden kurset ble lansert i begynnelsen av 2019 har det fått mye ros for godt faglig innhold, et spennende læringsdesign og en bruk av den nye læringsplattformen Canvas som har vært til inspirasjon for andre nettkurs. 

For mange ansatte kan det være krevende å forholde seg til universell utforming.

-Krav om universell utforming kommer i tillegg til andre nye krav, ny læringsplattform og et nytt system for digital eksamen. Og for oss i HINN har dette kommet midt opp i en fusjonsprosess. IT-kompetansen varierer veldig  - og de har knapt med tid. Men kurset svarer på endel spørsmål og gir endel instruksjoner - slik at det iallfall ikke er noen tvil om hvordan man gjør ting, sier Hagen

-Det er gledelig å se at det er så mye velvilje fra de ansatte. Mange har modnet i løpet av det siste året – de forstår hensikten med UU. De ser at det er en jobb som må gjøres med eget undervisningsmateriale, men at det også er en god og viktig investering, avslutter Hagen.

Vi gratulerer prisvinneren og er aldri så lite stolte av å ha en slik kapasitet i vår institusjon!