Language: NOR | ENG

TV-debatt om miljø

Illustrasjonsbilde TV-debatt

TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet arrangerer Vippepunktet, en TV-debatt i fire sendinger onsdag 25. og torsdag 26. september på studiested Lillehammer

Under Forskningsdagene inviterer TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet til direktesendt TV-debatt med fokus på FNs 17 bærekraftsmål. 

Det er tredjeåret i  TV-ledelse, enkameraregi, enkamerateknikk, flerkamerateknikk og flerkameraregi på Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK) som står bak TV-debatten som har fått navnet "Vippepunktet". Studenten har i tillegg produsert korte dokumentarer med fokus på debatt-temaene som skal sendes som innslag under sendingene. 

Vippepunktet sender direkte fire ganger fra de såkalte Hollywood-trappene på studiested Lillehammer. Det er invitert forskjellige gjester som debatterer om forskningsbaserte fakta rundt matproduksjon, forbruk, grønnvasking og olje. 

Møt gjerne opp som publikum til sendingene. 

Fire temaer - fire sendinger

Første sendingen er onsdag 25.9 kl 13.00-13.30 og temaet er Matproduksjon. Gjennom diskusjon mellom fire debattanter skal seeren få en større forståelse for hva som skjer fra frøet blir sådd til maten havner i butikken hos forbrukeren. Det blir tatt opp flere etiske spørsmål som for eksempel hvordan vi burde redusere matsvinn og om å spise kjøtt virkelig er så ille.

Andre sendingen er samme dagen mellom kl 14.30-15.00 med tema forbruk. I dette programmet kjøpepress sentralt.

Torsdag 26. september har sendingen fra 13.00-13.30 som tema grønnvaskning. Grønnvasking er en form for ledende markedsføring hvor bedrifter fremstiller seg selv som mer miljøvennlig enn det de kanskje er. De legger mer fokus på hva de gjør for miljøet enn det som er miljøfiendtlig. Er det greit? Kan man bruke begrepet om personer også?

For en fjerde og siste sendingen kl. 14.30-15.00 er temaet olje. Det er ikke noen hemmelighet at Norge største inntektskilde er basert på oljeutvinning. Men er det på tide å finne bedre løsninger og være miljøvennlige måter å leve livene våre på? På hvilken måte jobber Norge for å bli mer miljøvennlige og begrense utslippet av Co2?