Language: NOR | ENG

Toppevaluering for ReGap-prosjektet

""

Immigranter og flyktninger fra hele verden forteller sine historier i ReGap-prosjektet. Se video her

ERASMUS+ prosjektet «Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries» (ReGap) får toppscore i sluttevalueringen.

FoU-prosjektet «Reducing the Educational Gap for migrants and refugees in EU countries» (ReGap) er et nylig avsluttet toårig prosjekt som har vært ledet av Høgskolen i Innlandet ved førsteamanuensis Brit Svoen, Senter for livslang læring.

I prosjektet er det utviklet læringsressurser for immigranter og flyktninger i temaer som arbeidsliv, helse, utdanning, likestilling og likeverd, sosial sikkerhet og velferd og lover, regler og statsborgerskap.Sentralt i prosjektet er hvordan digitale fortellinger brukes for å gjøre læringsressursene relevante gjennom å skape sosial tilhørighet.

Resultatet er tilgjengelig som rene nettkurs eller tilrettelagt for bruk i kombinasjon med fysiske samlinger («ansikt-til-ansikt»). 

Sentrale deltakere og bidragsytere i ReGap-prosjektet på «transnational project meeting» i Brussel.

Sentrale deltakere og bidragsytere i ReGap-prosjektet på «transnational project meeting» i Brussel.

Innhold og pedagogisk tilnærming er utviklet i nært samarbeid med målgruppen, og bygger blant annet på benchmarking og fokusgrupper (18 fokusgrupper med 101 deltakere) og testing og evaluering av 323 migranter/flyktninger og pedagoger i fire europeiske land. Det er også utviklet pedagogisk materiell for lærere og instruktører.

Tre av ReGap-prosjektets medlemmer var også gjesteredaktører for et spesialnummer av International Journal of Inclusive Education (nivå 2) som ble publisert i oktober 2019.

Partnere

Partnere i prosjektet har vært LUMSA universitetet (Roma, Italia), Universitetet i Porto (Porto, Portugal), CDI – Community Development Institute (Tetovo, Nord-Makedonia) i tillegg til Høgskolen i Innlandet (koordinator).

Beste praksis

Prosjektet er nå evaluert, og oppnådde hele 94 av 100 poeng. Prosjektet ble vurdert som «best practice», og i evalueringen står det blant annet:  

“The project has demonstrated in the final report and attached project documents that the project is of very good quality. It shows that the project is built on a needs’ analysis for the target groups, a solid foundation of the previous project, and with a solid partnership that have been very well involved in all steps of planning and implementation. The project is developed with a clear methodology within a thematic of high relevance and in an innovative way, making sure that the products are tested and developed in cooperation with the main target group in an exemplary manner. The project has developed clear results, with a potential impact also beyond the partnership. The project and results have been very well disseminated and has a potential for being sustainable.”

Les mer om oppstarten av prosjektet her

Bidragsytere fra Høgskolen i Innlandet har vært Brit Svoen, Linda Tangen Bjørge, Stephen Dobson, Yngve Nordkvelle, Lars Teppan Johansen, Line Kristiansen, Marianne Sveen, John Torstad og Gunn-Heidi  Sorknes Holme.

Sid Omar Mohamud Ahmed fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, OsloMet, har sittet i Advisory Board.