Language: NOR | ENG

Tøff kamp om studieplassene

Studenter ute

Høgskolen i Innlandet har sendt ut rekordmange tilbud om studieplass som følge av gode søkertall. 

7032 personer får i disse dager tilbud om studieplass ved Høgskolen i Innlandet. 6749 søkere står foreløpig på venteliste. 

prorektor utdanning Stine Grønvold

Prorektor utdanning Stine Grønvold er fornøyd med resultatet etter hovedopptaket

Det viser de nasjonale tallene for årets hovedopptak til høyere utdanning. Dette er fantastiske nyheter for HINN, som sender ut noe over 200 flere tilbud om studieplasser enn i fjor. Høgskolen har gode tall til samtlige fakultet, men det er studier innen helse- og sosialvitenskap som er de aller mest populære. Også i år er det lange ventelister. Ved 28 studier er det venteliste, og samlet står 6749 personer på ventelister ved HINN, flest til studier innen vernepleie, psykologi og barnevern.

Gode tall tross strengere krav

Til tross for strengere opptakskrav i matematikk og norsk til lærer- og sykepleierutdanningene kan HINN vise til gode tall til disse utdanningene også i år. Lærerutdanningenes gode omdømme er trolig en av forklaringene på at mange fremtidige studenter trekkes mot læreryrket. 

– Samfunnet har et stort behov for lærer- og helsepersonell i framtiden. Søkertallene viser at vår satsing på disse utdanninger treffer, sier prorektor utdanning ved HINN, Stine Grønvold.  

Andre studieprogrammer er også attraktive. Blant annet det deltidsstudiet innen vernepleie som vi har hatt opptak til i år.

- Det er flott å se at kommende studenter ønsker å bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Behovet for helsefaglig kompetanse i samfunnet er økende, og vi vet at våre kandidater vil være ettertraktet i arbeidsmarkedet, forteller Grønvold.

Masterutdanninger og deltidsstudier er populære

I tillegg til søkere gjennom Samordna opptak har HINN gode søkertall også i vårt lokale opptak. I overkant av 2900 søkere har takket ja til en studieplass hos oss til nå. I hovedsak gjelder dette søkere til masterutdanninger og ulike tilbud til etter- og videreutdanning. Tilbudstallene viser at deltidsstudier og praktiske studier er attraktive blant de fremtidige studentene.

- Flere av våre tidligere studenter er allerede yrkesaktive og søker seg tilbake til HINN for å spe på med ny kunnskap, for eksempel gjennom å ta et årsstudium, eller samlingsbaserte deltidsstudier. Det er flott at så mange ser mulighetene som ligger i de ulike fagområdene. Vi har god kontakt med arbeids- og samfunnsliv, slik at vi hele tiden sørger for at våre studier oppleves som relevante, forteller Grønvold.  

-Vi er svært glade for at stadig flere ønsker å studere hos oss, og gleder oss til semesterstart i august, avslutter Grønvold.

Statistikk

Vi viser til det vedlagte statistikkgrunnlaget for mer detaljert informasjon om søkningen til Høgskolen i Innlandets studietilbud.   

Kontaktperson:  Prorektor utdanning Stine Grønvold, tlf 902 06 967 /  stine.gronvold@inn.no

Opptaksleder Elisabeth Nikolaisen kan svare på mer detaljerte spørsmål om statistikkgrunnlaget, tlf 62 43 01 16 /  elisabeth.nikolaisen@inn.no