Language: NOR | ENG

Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan forsvinne

Tilgangen til mange vitenskapelige artikler kan forsvinne

Avtalen med Elsevier (ScienceDirect) opphørte 1. januar 2019 og vi vil etter alt å dømme miste tilgangen til 2300 titler. I februar kan HINN også miste tilgangen til titler fra Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis. Dette skjer ved et eventuelt brudd i de pågående forhandlingene om nasjonale lisenser.

4. januar

Enn så lenge er det ikke noe som tyder på at vi har mistet tilgangen til tidsskriftene fra Elsevier.
Se artikler fra

Bakgrunn

Norske universitet og høgskoler har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler med forlagene Elsevier, Wiley, Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler. Partene kom ikke til enighet før jul, men forhandlingene fortsetter med alle de fire forlagene i 2019.

Bakgrunnen for at det kan bli brudd er urimelig prissetting og at forlagene ikke imøtekommer kravene om åpen tilgang. « Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Forlagene krever også en stadig høyere pris for abonnementpakkene sine. Norske institusjoner betaler i dag mer enn 330 millioner kroner for tilgang til vitenskapelige artikler.

Elsevier ønsker å ta betalt for å opprettholde tilgangen mens forhandlingene pågår. Dette aksepteres ikke av Units forhandlingsråd, og vi mister dermed tilgangen til flere av Elseviers tidsskrifter fra nyttår. Vi understreker at forhandlingene fortsetter, og at dette derfor ikke er å betrakte som et brudd i forhandlingene.

Tilgang til artikler 

For tilgang til Elsevier-artikler publisert etter 1. januar 2019 ta kontakt med ditt bibliotek.

Sist endret: .