Language: NOR | ENG

Tilgang til tidsskrifter og åpen publisering hos Elsevier er sikret

Tilgang til tidsskrifter og åpen publisering hos Elsevier er sikret

Det blir likevel ikke brudd med tidsskriftforlaget Elsevier. Norge har signert avtale om åpen publisering hos Elsevier.

Etter nye forhandlingsrunder har norske forskningsinstitusjoner signert en ny og unik avtale med forlaget Elsevier. Den sikrer at norske forskere kan publisere artiklene sine åpent uten ekstra kostnad i de aller fleste av Elseviers tidsskrifter. 

Det betyr også at HINN opprettholder tilgangen til de omlag 2400 tidsskriftene i  Elsevier's Freedom Collection, via plattformen ScienceDirect.

Bakgrunn

Norske universitet og høgskoler har avtaler om tilgang til vitenskapelige artikler med en rekke akademiske forlag. Unit forhandler fortsatt med forlagene Springer Nature og Taylor & Francis på vegne av norske universitet og høgskoler  med målsetning om bedre økonomiske vilkår og åpen tilgang.  

Bakgrunnen for at det kan bli brudd er urimelig prissetting og at forlagene ikke imøtekommer kravene om åpen tilgang. «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» slår fast at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpen tilgjengelige innen 2024. Forlagene krever også en stadig høyere pris for abonnementpakkene sine. Norske institusjoner betaler i dag mer enn 330 millioner kroner for tilgang til vitenskapelige artikler.