Language: NOR | ENG

Tilgang til bildedatabase

Tilgang til bildedatabase

Har du behov for bilder og film? Høgskolen har avtale med bildedatabasen Colourbox. Allerede bruker? Da må du fornye aktiveringskoden.

HINN har avtale med bildebyrået Colourbox som gir gratis tilgang til tusenvis av bilder og filmer til bruk i ikke-kommersielle oppgaver, prosjekter og forelesninger.

Hver høst får vi ny aktiveringskode. Tilgangsnøkkel for 2019/2020 er nå tilgjengelig. Eksisterende brukere må derfor reaktivere sin kode for å ha fortsatt tilgang.

Se hvordan du får tilgang til Colourbox

Sist endret: .