Language: NOR | ENG

Ti grunner til å bli student ved Høgskolen i Innlandet

Kart med oversikt over hvor de ulike studiestedene ved HINN er lokalisert.

Som student ved Høgskolen i Innlandet har du mange studiesteder og studier å velge blant. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Andrea har fullført sin bachelorgrad og er nå i gang med mastergrad ved HINN. Her lister hun opp hvorfor du bør gjøre som henne. 

1. Mindre og inkluderende studiesteder

Du får et tettere forhold til foreleserne, og det blir et fantastisk studiemiljø. I mindre byer er også leieprisene på hybel mye rimeligere.

Bilde av studenter som feirer 17. mai.

Ved flere av våre studiesteder er det arrangementer i forbindelse med 17. mai.

2. Nærhet til naturen

Alle studiestedene ligger flott plassert på Østlandet med natur på alle kanter. Når fjellturer og andre naturopplevelser er rett utenfor døren er det et svært friskt pust i studiehverdagen.

Bilde av studenter i naturen.

Naturen brukes ofte i undervisningen ved studiested Evenstad.

3. Varierte studiesteder

Det er svært varierte studiesteder med ulike spesialiseringsområder: 

4. Gratis utdannelse 

Høgskolen i Innlandet er en offentlig høgskole. Det vil si at du ikke betaler skolepenger, kun en semesteravgift på i underkant av 800 kroner.

5. Gode praksismuligheter

Opplegg for praksis varierer mellom studiene, men veldig mange tilbyr dette på et eller annet vis. Barnehage- og lærerutdanningene, tannpleie og sykepleier er noen studier der praksis er en svært sentral del av utdanningen og derfor også integrert i studieløpet. For flere andre studier legges praksis opp som et valgfag.

6. Du kan dra på utveksling

Høgskolen i Innlandet har et omfattende samarbeid med internasjonale studiesteder som gjør det mulig å ta deler av utdanningen i utlandet. En god del studier har et semester med utenlandsopphold som en del av utdanningsløpet. Der det ikke er en opplagt del er det som oftest allikevel mulig å dra på utveksling om man ønsker det.

7. Dyktige forelesere

Det tas inn svært kunnskapsrike eksterne forelesere for å belyse temaer innenfor det arbeidsmarkedet de enkelte studentene skal ut på senere. På denne måten får vi ikke kun informasjon fra forelesere, men også møte erfarne mennesker som er ute i den aktuelle bransjen.

Bilde av praktiserende studenter ved studiested Blæstad.

På Blæstad kan man blant annet studere agronomi og landbruksteknikk.

8. Muligheter for videreutdanning

De aller fleste studiene har muligheter for videreutdanning. Enten om dette er videre fra årsstudium til bachelor, videre til master, og også noen tilfeller med mulighet for doktorgrad.

9. Utdannelser som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet 

Med over 100 forskjellige studier er du nærmest garantert å finne en studieretning som passer deg og dine ønsker, samtidig som du får en utdannelse som gjør deg ettertraktet på arbeidsmarkedet når du har fullført.

10. Fornøyde studenter

Senest i 201 viste NOKUTs studiebarometer at studentene er fornøyde, og da spesielt med studieprogrammenes evne til å inspirere samt vurderingsformene. På overordnet nivå ligger HINN på linje med, eller over det nasjonale gjennomsnittet på samtlige hovedområder. I flere år har Høgskolen i Innlandet og studie- retningene kommet godt ut på NOKUTs studiebarometerets undersøkelser om hvorvidt studentene er fornøyde med studiet.

Sist endret: .