Language: NOR | ENG

Tenk sikkerhet

""

Husk å sjekk ut informasjonen På den sikre siden.

Oktober er den nasjonale sikkerhetsmåneden. Ved HINN er vi opptatt av vår felles sikkerhet.

Et felles ansvar

Høgskolen i Innlandet skal være et trygt sted å studere, arbeide og besøke. Vi skal derfor ha en beredskap som forebygger at uønskede hendelser eller kriser oppstår. Dersom det likevel oppstår en uønsket hendelse eller krisesituasjon skal høgskolen ha en beredskap for å begrense konsekvensene. For å lykkes med beredskapsarbeidet er vi avhengig av alles bidrag, også ditt!

Hvorfor har du som student et eget ansvar for at høgskolen skal være et trygt sted?

Det er fordi summen av alles kunnskaper, ferdigheter og atferd er avgjørende for vår samlede sikkerhet og beredskap.

Hva må du selv gjøre for å ta dette ansvaret?

 • ""

  Nasjonal sikkerhetsmåned arrangeres hvert år. Målet er å bedre vår felles sikerhet.

  Du må sette deg inn i og følge høgskolens rutiner og beskrivelser for sikkerhet.
 • Du må tenke gjennom hva som kan gå galt, hvordan du kan forhindre at det skjer og hva du skal gjøre hvis det skjer.
 • Du oppfordres til å Si ifra dersom du avdekker feil, mangler eller uønskede hendelser.

Hva gjør høgskolen for at du som student skal kunne ta dette ansvaret?

 • Høgskolen tilbyr den mobiltilpassede Sikresiden.no. for at du skal vite:
  • Hvordan du kan bidra til forebyggende sikkerhet
  • Hva du skal gjøre hvis noe skjer
 • Høgskolen gjennomfører brannøvelser for å øve på hva du skal gjøre dersom det oppstår brann, eksplosjon eller andre hendelser som gjør at du må evakuere.
 • Høgskolen skal bruke den nasjonale sikkerhetsmåneden (oktober) til å rette oppmerksomheten mot deg som student. I år vil du merke dette ved at det blir arrangement på hvert studiested med hovedtema brannvern.
Sist endret: .