Language: NOR | ENG

Switch LHMR innlemmes i Høgskolen i Innlandet

Bilde av tre studenter som er involvert i Switch.

Møteplassen Switch er nå tatt inn i varmen hos Høgskolen i Innlandet ved studiested Lillehammer. Foto : Switch. 

Virksomheten skal fungere som en møteplass for innovasjon mellom studenter og næringsliv.

Switch LHMR ble stiftet i 2016 som del av prosjektet «Studentbedrift i fokus». Målet har fra starten vært å øke gründerkulturen blant høgskolens studenter. Prosjektet fikk ekstern støtte fra programmet for entreprenørskap i høyere utdanning. Prosjektet er nå avsluttet, men entreprenørskapsinitiativene utvikles videre innenfor Switch og med emnet «Studentbedrift».

Start LHMR har til nå stått for den daglige driften, men har nå skilt lag med Switch i forbindelse med innlemmelsen i HINN.

- En koblingsboks mellom studenter og næringsliv

- Dette signaliserer at Switch er et satsningsområde for HINN, og at det legges inn midler for å fremme samarbeid, innovasjon og nettverksbygging. Nå ønsker vi å utvikle HINN litt, og utfordre institusjonen med egne og nye innovasjonstanker, sier daglig leder i Switch, Camilla K. Hansen.

Camilla er tredjeårsstudent på Bachelor i organisasjon og ledelse ved studiested Lillehammer. Hun tror Switch er spesielt attraktivt for studenter med en gründerspire i magen. Gjennom kurs, workshops og foredrag som blir annonsert i sosiale medier kan studenter lære mye om ulike tema, som for eksempel nettverksbygging, personlig markedsføring og tips til jobbintervju.

- På arrangementene får man en innføring i alt som er med på å forberede deg som student på arbeidslivet. Vi er på mange måter en koblingsboks mellom studenter og næringsliv, der vi skaper en møtearena hvor man kan treffes på tvers av bakgrunn. Vi ønsker å fremme samarbeid, innovasjon og nettverksbygging, sier hun.

Arena for kreativitet og nettverksbygging

Samarbeidet mellom HINN og Switch innebærer at Switch skal fungere som høgskolens fysiske møteplass ved studiested Lillehammer, der studenter og næringsliv med felles interesse for innovasjon og entreprenørskap kan møtes for å utveksle kreative tanker og bygge nettverk.

- Switch er et tilbud til alle studenter med interesse for feltet, sier Prorektor Samfunnskontakt, Jens Uwe Korten.

De siste årene har arrangementene til Switch vært populære. Og utover høsten er det flere kurs og foredrag på studiested Lillehammer som Hansen tror vil være av interesse for mange studenter.

- Nå frem mot jul vil jeg trekke fram «Frokost med mening» som arrangeres på Lillehammer i november. Der vil mange bedrifter være på plass med egne stands, slik at de kan legge frem informasjon om hva de har behov for av arbeidskraft. Her kan studentene også øve seg på jobbintervjuer. I fjor fikk flere seg jobb der og da på frokosten.

Link mellom studentene og fagmiljøene

Hansen håper Switch også kan innta en rolle som link mellom forskningsmiljøene ved HINN og studentene, slik at hva som skjer i forskningsmiljøene i større grad blir åpent opp for studentene. 

- Vi vil vise at studentene er en merkevare og er dyktige. Et mål må være at vi får studentene til å bli værende på Lillehammer etter studietiden, noe som også vil gagne HINN.

Korten er klar på at aktiviteten i Switch er med på å utvikle høgskolens kontakt og samarbeid med næringsliv i regionen.

- Switch bidrar på sin måte til å realisere høgskolens strategiske mål innen samarbeid med regionen og innen etableringen av flere studentbedrifter. For studentene er det en arena for å oppnå kontakt med representanter fra det regionale næringslivet og med andre studenter med samme interesser.

Åpner for å utvide til de andre studiestedene

På sikt håper Hansen at Switch også kan utvides til de andre studiestedene til HINN.

- Fram til 2020 har vi en arbeidsperiode for å ekspandere, og vi ønsker også å være en koblingsboks på de andre studiestedene. Men det gjenstår noen forberedelser før det blir en realitet. Switch skal være tverrfaglig for alle studenter, uavhengig av studieretning.

Korten sier HINN er beredt til å bygge på erfaringene fra Lillehammer.

- Vertskommunene er slik jeg har erfart det interesserte, og det arbeides for at lignende Switch-initiativ etableres i samarbeid med kommunene, studentorganisasjonen og representanter for næringene ved studiestedene på Rena, Elverum, Hamar og Evenstad.

Sist endret: .