Language: NOR | ENG

- Studiemiljøet er helt unikt

Portrettbilde av Jørgen Andre Wigestrand.

Jørgen André Wigestrand ønsker å påvirke og utgjøre en forskjell, blant annet ved hjelp av jussen. Foto : Elias Engevik. 

Jørgen André Wigestrand ble interessert i juss i Sjøforsvaret. Da ble Bachelor i rettsvitenskap ved HINN et naturlig valg.

Jørgen er 25 år gammel, og kommer opprinnelig fra Egersund. Nå er han inne i sitt siste semester av bachelorgraden. Når han ser tilbake på valget av studiestedet angrer han ikke på at han valgte Lillehammer.

- Jeg er veldig fornøyd med valget mitt. Internt på studiet er det et veldig godt og rolig miljø, også mellom de ulike kullene. I motsetning til ved mange andre jusstudier i Norge der jeg har inntrykk av at det er mange spisse albuer og intern kniving mellom studentene, så søker mange seg hit nettopp på grunn av miljøet.

Ble interessert i juss i Sjøforsvaret

Før han startet med høyere utdanning var han tre år i militæret, der han blant annet var hovedtillitsvalgt i Sjøforsvaret.

- Her jobbet jeg først og fremst med politisk saksarbeid, og ble engasjert av den type arbeid. Jeg jobbet for soldatenes rettigheter, blant annet med tolkning av rettigheter og nye krav. Denne erfaringen fikk meg til å ville studere juss.

Fornøyde studenter over tid

Bachelor i rettsvitenskap har over flere år fått svært gode resultater i Studiebarometeret. I 2018 fikk studiet en helhetsvurdering på 4,4 av 5 mulige poeng på overordnet tilfredshet med studieprogrammet blant studentene. Jørgen mener det er en fordel for studentene at det på studiet er litt mindre klasser enn ved andre utdanningsinstitusjoner.

- Vi er ca. 100 i kullet mitt, mot flere hundre på andre studiesteder. Det betyr at vi som studenter blir tettere sveiset sammen, og at kontakten med fagmiljøet blir enda bedre. Foreleserne kjenner deg igjen og kan navnet ditt, noe som er en stor fordel for oss rent faglig.

På barometeret får studiet 4,4 av 5 på spørsmålet om studiet engasjerer og utfordrer. Dette er adjektiver Jørgen mener beskriver studiet på en god måte.

- I tillegg er det langt mer praktisk enn jeg hadde trodd. Jeg forventet enda mer lesing og teori, men i løpet av de tre årene her har vi hatt mange praktiske oppgaver, samt såkalte «mock trials» der vi får prøve oss i situasjoner vi kan havne i når vi skal ut i arbeidslivet.

Har engasjert seg ved siden av studiene

I tillegg til studier har Jørgen tatt på seg mange frivillige verv og jobbet ved siden av studiene for å få verdifull praktisk erfaring. Han har erfaring fra utdanningsmesser og med skoleturneer, er i kontrollkomitéen til Studentorganisasjonen i Innlandet, er studentrepresentant i Ansettelsesutvalget ved HINN, og jobber som veileder og kvalitetsansvarlig i Norstat for å nevne noe.

- For meg faller det naturlig inn å engasjere meg utenfor forelesningssalen, og i disse rollene kommer min juridiske kompetanse godt med. Jeg liker den type arbeid, og ser nytten av praktisk erfaring. Her på Lillehammer har jeg fått muligheten til å bruke kompetansen og erfaringen min i ulike settinger.

Jørgen er en person som ønsker å påvirke og utgjøre en forskjell for å gjøre ting bedre, blant annet gjennom jussen.

- De aller fleste studentene merker underveis at de får en ny tankemåte og perspektiver på ting. Det er alltid noe nytt å lære, og helt umulig å bli utlært i dette faget.

- Mange dører har åpent seg

Om noen få måneder er han ferdig med Bachelor i rettsvitenskap, og mange dører har allerede åpnet seg. De neste månedene skal han bruke til å legge en plan for fremtiden. På sikt ønsker Jørgen å jobbe med ledelse og/eller HR.

- Det viktigste jeg har lært er at jussen kan brukes så mange steder. Før jeg begynte på studiet trodde jeg rettsvitenskap var litt smalt og at vi stort sett ble advokater innen rettssystemet, men nå ser jeg at arbeidsmarkedet er stort.

Bachelor i rettsvitenskap kan kombineres med andre studier innenfor ledelse, styring og markedsføring. Du kan også fortsette med rettsvitenskap, siden studiet kvalifiserer for opptak til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultetet i Bergen. Studiet er også bare et lite emne på seks studiepoeng unna å kvalifisere til master ved Universitetet i Oslo. Dette emnet undervises ved HINN hver sommer med eksamen tidlig høst, forteller Jørgen. 

- På sikt skal jeg definitivt skaffe meg en jobb der jeg får bruk for min juridiske kompetanse. Forretningsjuss og kontraktsrett er det jeg liker aller best innenfor jussen, og på sikt kan det også friste å returnere til Sjøforsvaret i Bergen.

Til fremtidige jusstudenter har han følgende råd.

- Ikke les pensum til du blir blå. Du må utøve faget for å bli dyktig, og tilnærme deg faget som en håndverker. Det er et håndverk, en fremgangsmåte du må utøve.