Language: NOR | ENG

Strålende tall for Master i innovasjon

Bilde av Ane Mogren og Dag Krokann som tar Master i innovasjon.

Dag Krokann og Ane Mogren var blant studentene som gjennom sine svar i Studiebarometeret sikret gode tall for Master i innovasjon. 

Med resultatet 4,8 av 5 på spørsmålet om overordnet tilfredshet gjør studiet et stort byks i riktig retning på Studiebarometeret.

Ingen andre studier ved HINN fikk bedre resultat på det oppsummerende spørsmålet om overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Spesielt imponerende er resultatet sett i lys av at studiet i fjor fikk to poeng mindre i tilsvarende barometer. Det gode resultatet ble markert på studiested Lillehammer for studenter og fagmiljøet torsdag 14. februar.

- Resultatet er kjempebra, men det som er enda bedre er at vi har en svarprosent på 100 prosent. Alle studentene har fått sagt sin mening, og det er svært hyggelig å få en slik tilbakemelding på at studentene opplever en så god studiekvalitet og læringsmiljø, sier førsteamanuensis Randi Bredvold.

- Resultatet illustrerer kullet vårt

Ane Mogren og Dag Krokann er to av studentene på Master i innovasjon som har gitt sine svar i Studiebarometeret. De er begge inne i det siste semesteret av mastergraden.

- Tallet for overordnet tilfredshet med studieprogrammet er veldig høyt, men samtidig illustrerer det kullet vårt. Samholdet blant oss er unikt, og vi har et nært forhold til foreleserne. Læringsmiljøet har blitt utrolig bra, noe som gjenspeiles i blant annet gode karakterer blant studentene, sier Mogren.

Hun er 27 år, og kommer fra Rosendal ved Hardangerfjorden. Hun har en mastergrad fra London innen internasjonal politisk økonomi fra før, men ønsket mer faglig påfyll. Valget falt på Master i innovasjon med spesialisering i økonomi og administrasjon. 

- Innovasjon trengs overalt i dagens samfunn. At vi i etterkant kan jobbe i mange felt, og at studiet tilbyr praksis gjennom en internship-ordning var også viktig for at jeg søkte. Selv hadde jeg i fjor høst internship i Fossekall AS, der jeg var med på å fornye forretningsmodellen med to delprosjekter, sier hun.

- Innovasjon blir stadig viktigere

Dag Krokann fra Bærum har Årsstudium i statsvitenskap, samt Bachelor i økonomi og administrasjon i bagasjen. Han ble fristet av Master i innovasjon siden det er en master litt utenom det vanlige. Han har spesialisering i ledelse og organisering.  I høst hadde han internship hos Visit Lillehammer, der han utviklet en mobilitetsgaranti for reisende til og fra regionen.

- Innovasjon har kommet mer frem de siste årene, og mange arbeidstagere ønsker ansatte som tenker nytt. Hos Visit Lillehammer fikk jeg kartlagt innsikt og brukervaner, og det jeg fant ut har blitt fulgt opp i etterkant, noe som er motiverende for oss som studenter.

Master i innovasjon krever ikke en spesifikk bachelorbakgrunn. I kullet til Ane og Dag kommer ca. halvparten fra bachelorprogram ved HINN, mens den andre halvparten som de to har bakgrunn fra andre studiesteder.

- Dette studiet passer spesielt bra for personer som tenker litt utenfor boksen. Det er en fordel om du er nysgjerrig, uredd og gjerne litt kreativ, men det viktigste er at du er ivrig og frempå i studiehverdagen, mener Ane.

Bindeledd mellom fagmiljøet og studentene

En av hovedgrunnene til at studiet får så bra resultater i Studiebarometeret er at fagmiljøet lytter til studentene, mener de to. Ane beskriver rollen som tillitsvalgt som meningsfull.

- Etter innspill fra oss blir studieplanen nå endret litt til det neste kullet. Det er lett å gå til studieadministratoren, og når jeg kommer dit skjer det noe med en gang.

Godt samspill mellom studentene og fagmiljøet er nøkkelen bak de gode resultatene til studiet, mener prodekan for utdanning, Kristin Stevik, som var på plass under markeringen.

- Alle må spille på lag for å skape et godt resultat, og sammen har vi nå skap et godt studieprogram. Det blir ikke så gode resultater uten at studentene bidrar og engasjerer seg i egen studiesituasjon. De har gått inn, og skapt et godt læringsmiljø sammen med Randi som har vært en solid studieleder.

Bilde av studenter som spiser.

Det gode resultatet ble markert på Storhove 14. februar.

- Kan bli enda bedre

Men selv om studiet har fått et godt resultat kan det bli enda bedre. Blant forbedringspunktene i barometeret er konstruktive tilbakemeldinger fra medelever.

- Vi brukte fjorårets undersøkelse for alt den var verdt, og skal gjøre det igjen. Vi skal ikke hvile på laurbærene. Det er ting vi må og skal bli enda bedre på, lover Bredvold.

Om noen få måneder har Ane og Dag trolig levert masteroppgaven, og er klare for arbeidslivet. Mange dører har åpnet seg underveis i studiet.

- Jeg ønsker å jobbe et sted der jeg kan kombinere mine to mastergrader. Drømmen er å jobbe med innovasjon i en stor organisasjon. Jeg er åpen for muligheter både i Norge og i utlandet, sier Ane, som skriver masteroppgave om brukerinvolvering av unge brukere i banktjenester i SpareBank 1 Østlandet.

Dag skriver master med fokus på Norgesgruppen.

- Målet er å jobbe med det jeg skriver master om, nemlig forbrukerdreven innovasjon og brukerutvikling. Det å bruke min kompetanse i konkrete innovasjonsprosesser er planen for fremtiden.