Language: NOR | ENG

Stor interesse for kompetanseutvikling i kommunale kulturskoler

Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og Mette Villand, Avdelingsdirektør SELL, HINN.

Merete Wilhelmsen, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og Mette Villand, Avdelingsdirektør SELL, HINN. (Foto: SELL v/Kristin Larsen)

HINN har per nå lagt til rette for Lederutviklingsprogrammet «Ledelse av prosesser» i fire landsdeler, og det er god respons ute på kulturskolene.

Høgskolen i Innlandet (HINN) inngikk i mars en rammeavtale med  Norsk kulturskoleråd hvor hensikten med samarbeidsavtalen er å tilrettelegge for kompetanseutvikling for ledere/rektorer ved kommunale kulturskoler.

Praksisnært og samlingsbasert

Mange er allerede meldt seg på lederutviklingsprogrammet i sin region. Studiet er et praksisnært lederutviklingsprogram, hvor nærmere 2000 ledere og fagspesialister i kommunesektoren har deltatt på tidligere oppdrag. Studiet er samlingsbasert, med 6 samlinger over 2 semester og er kompetansegivende med 30 studiepoeng for de som tar eksamen. Kompetanseprogrammet gjennomføres i tett samarbeid med Lederskap AS.

Først ut er region Rogaland. Oppstarten skjer i Sandnes i oktober. Deretter starter tilsvarende program for Østlandet med studiested Gardemoen i november. For Troms, Finnmark og Svalbard starter studiet i Alta, i april 2020 og for det nye fylket Vestland er det planlagt oppstart i Bergen i september 2020. Nye regioner er under planlegging i tett dialog med kulturskolerådet.

Kan inngå i masterprogram

Det vil også legges til rette for å kunne ta en del 2 av lederutviklingsprogrammet, med ytterligere 30 studiepoeng. Norsk kulturskoleråd ønsker også at disse emnene skal kunne skape en bro til å ta en erfaringsbasert master for de som ønsker det. Høgskolen legger på sin side til rette for innpass i den eksisterende masteren som tilbys ved Høgskolen, Master i offentlig ledelse og styring. (MPA 90 studiepoeng).