Language: NOR | ENG

Stoltenbergutvalget med tilknytninger til HINN

Gammelt klassebilde (utdrag fra forside rapport)

Rapporten NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring ser på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (foto: Fra rapporten)

Da Stoltenbergutvalget nylig overleverte sin rapport om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, var det med sterk medvirkning fra HINN.

Mandag 4. februar 2019 overleverte utvalgsleder Camilla Stoltenberg utvalgets offentlige utredning NOU 2019 "3 Nye sjanser – bedre læring, Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp" til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Rune Haustätter (foto: HINN)

Professor Rune Haustätter er et av to utvalgsmedlemmer fra HINN (foto: HINN)

To av medlemmene i utvalget kommer fra HINN: professor i spesialpedagogikk, Rune Hausstätter og høgskolelektor i matematikk, Hanan Mohamed Abdelrahman. Begge ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. I tillegg har professor Thomas Nordahl vært en bidragsyter til utvalget.

Temaet har dessuten vært belyst gjennom to disputaser i 2018. Ann Gustavsen disputerte 27. april med avhandlingen " Hvilke sammenhenger er det mellom gutters og jenters sosiale ferdigheter og kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner?" og Gro Løken 24. oktober med avhandlingen " Utsatte grupper og kjønnsforskjeller i spesialundervisning og ordinær opplæring".

Kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige

Utvalget har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om kjønnsforskjellene, konsekvensene av dem og mulige årsaker.

Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet.

Kunnskapsgrunnlaget om årsakene til kjønnsforskjellene er ganske svakt som følge av at dette ikke har vært et hovedfokus i forskningslitteraturen og fordi datagrunnlaget om utdanningssystemet i Norge ikke er innrettet slik at man kan følge personer over tid.

Foreslår 64 tiltak

Ekspertutvalget foreslår derfor tiltak for å gjøre det enklere å få kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker hvordan det går med barn og unge i utdanningssystemet.

I tillegg foreslår ekspertutvalget tiltak for å gi alle barn en like god start på skolegangen uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn, tiltak for å gjøre skolen mer rettferdig og interessant for både gutter og jenter, og tiltak for å forbedre overgangene i utdanningssystemet og kjønnsbalansen i høyere utdanning. 

Utvalget foreslår til sammen 64 tiltak på følgende områder: 

  • Kunnskapssystem for barnehage og grunnopplæring
  • Tidlig og tilpasset innsats
  • Grunnskolens innhold og organisering
  • Overganger i utdanningsløpet
Sist endret: .