Language: NOR | ENG

Støtte til forskning på arven etter vinter-OL

Bilde av to menn og en kvinne som holder bøker i hendene på biblioteket (foto: Per Erik Mæhlum/Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre).

Professor Jon Helge Lesjø (t.v.), Josten Buraas i Lillehammer Olympic Legacy Sport Centre og prosjektleder Trine Løvold Syversen (t.h) gleder seg stort over at forskningsprosjektet nå kan settes i gang (foto: Per Erik Mæhlum/Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre).

Et nytt forskningsprosjekt med fokus på langtidseffekter av OL på Lillehammer i 1994 har nå fått økonomisk støtte.

Forskningsprosjektet skal se på virkninger av store internasjonale sportsarrangementer, med et spesielt fokus på langtidseffekter av de olympiske leker på Lillehammer i 1994. Nå har prosjektet, som er initiert av Lillehammer olympiske og paralympiske studiesenter (LOSC) og Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC), fått 500 000 kr i økonomisk støtte fra Regionalt forskningsfond i Innlandet.

- I første omgang er det snakk om støtte til et forprosjekt, der vi vil få mer kunnskap om etterbruk av OL-anlegg, utvikling av arrangementskompetanse og regionale økonomiske virkninger, sier prosjektleder Trine Løvold Syversen.

Knyttet til internasjonal forskning

Forskerne involvert i prosjektet skal i et samarbeid (konsortium) med blant andre arrangører og eiere av de olympiske anleggene fra 1994, sikre forskningsprosjektets relevans, og at partnere kan nyttiggjøre seg forskningsresultatene. Forskningsprosjektet knytter seg opp mot den internasjonale forskningen om virkninger av mega-arrangementer og olympiske arrangementer.

- Det snakkes mye om virkninger av OL i 1994, både for Norge og for Innlandsregionen. Mye av forskningen som foreligger ble imidlertid gjort like før og kort tid etter OL, og den ser i liten grad på langtidsvirkninger av arrangementet. Det skal dette forskningsprosjektet gjøre, sier professor Jon Helge Lesjø, som sammen med professor Dag Vidar Hanstad og forsker Eivind Merok utgjør noen av forskerne i prosjektet.

Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre (LOLSC) er naturlig nok opptatt av arven etter OL i 1994, og senteret har vært en aktiv pådriver for å få i gang prosjektet.

- Vi er svært glade for at det nå finnes midler for å få satt i gang et førprosjekt. Vi opplever at mange aktører både lokalt, regionalt og nasjonalt ønsker mer kunnskap om ringvirkningene fra OL, og derfor er det fantastisk at vi nå kan starte arbeidet med å finne ut mer. All honnør til LOSC med prosjektleder Trine i spissen, som har fått organisert opp dette spennende prosjektet, sier daglig leder Jostein Buraas i LOLSC.

Del av HINNs strategiske satsing

Forskningsprosjektet inngår i høgskolens strategiske satsing på arrangementskompetanse knyttet til forskning og utdanning.

- Sammen med nasjonale og internasjonale partnere skal prosjektet utvikle indikatorer, måleverktøy og konsepter, som i neste runde skal danne grunnlag for å studere virkninger eller «legacy» fra mega-arrangementer, som OL, sier forsker Eivind Merok fra Østlandsforskning ved HINN.

Bevilgningen fra Regionalt forskningsfond er for ett år, og det forutsettes at forskningsprosjektet skal resultere i en hovedsøknad til Norges Forskningsråd.

Tidligere i år var både Legacy-senteret og forskningsmiljøet aktive bidragsytere under jubileumsarrangementet for 25 års jubileet for vinter-OL på Lillehammer. Her var det fokus på OL på Lillehammers nasjonale betydning, og ikke minst at Lillehammer-OL internasjonalt var kjent som det første OL hvor bærekraft og miljø ble satt på dagsordenen.