Language: NOR | ENG

Støtte til forskning på arbeidsinnvandreres digitale kommunikasjon

Portrett av Kristin Vold Lexander

Førsteamanuensis Kristin Vold Lexander skal lede prosjektet (foto: UiO).

Språkforskere ved HINN har fått støtte fra Forskningrådet til et prosjekt om litauiske arbeidsinnvandrere.

Høgskolen i Innlandet har fått 7,7 millioner kroner fra Norsk forskningsråd under ordningen Unge forskertalenter til prosjektet «Digital interaction and multilingualism at work and in school: The case of Lithuanians in rural Eastern Norway».

Forskerne skal studere hvordan litauere som bor i Norge kommuniserer digitalt i arbeid og skole, blant annet gjennom meldinger til og fra arbeidsgiver og til og fra skolen som barna går på.

– Det handler om inkludering og integrering i digital kommunikasjon, hvordan språklige og multimodale ressurser brukes i ulike verktøy for å kommunisere, sier førsteamanuensis Kristin Vold Lexander ved UiO, som nå blir ansatt i HINN for å jobbe med prosjektet sammen med en stipendiat.

En stor innvandrergruppe

Litauerne er nå den nest største innvandrergruppa i Norge. Mange av dem bor i bygdekommuner og jobber i landbruk og manuelle yrker. Lexander sier de fleste studier av flerspråklighet er gjort i byer, mens denne studien altså vil fokusere på innvandrere i Bygde-Norge. 

Prosjektet har kommet gjennom et trangt nåløye: Norsk Forskningsråd har innvilget 55 av de 467 søknadene om støtte innen ordningen «Unge forskertalenter», og prosjektene har til sammen fått tildelt 432 millioner kroner. 

Professor Lise Iversen Kulbrandstad har også vært sentral i søknadsprosessen. 

På Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk jubler de over tildelingen. 

– Jeg er veldig glad for tildelingen. Det er en anerkjennelse og det vil styrke både det språkfaglige miljøet på HINN og ph.d.-programmet Profesjonsrettede lærerutdanningsfag, sier dekan Morten Ørbeck.