Language: NOR | ENG

Stipend til masterstudenter

Bilde av en kvinnelig student som beundrer en kunstgjenstand.

Samtidskunst i det digitale rom er tema for prosjektet til Olga Kvel, som er en av studentene som har fått tildelt stipend fra Norsk kulturråd. 

Olga Kvel og Stian Angel Eriksen har nylig fått tildelt stipend til masterprosjektet sitt av Norsk kulturråd.

Olga og Stian studerer til daglig Master i digital kommunikasjon og kultur. De ble tildelt MA-stipend i forbindelse med Kulturrådets forskningssatsing på digital kultur og estetiske praksiser. Kulturrådets målsetting er at stipendene skal frembringe ny, forskningsbasert kunnskap om viktige trekk ved samtidens kunst og kultur i Norge knyttet til digitaliseringen, og ved de rammene kunst og kultur utfolder seg innenfor.

De to studentene har valgt å arbeide med sin masteroppgave innenfor emnet Digital estetikk, som nettopp fokuserer på å analysere og forstå estetiske og kulturelle uttrykk som springer ut av de nye samhandlingssituasjonene og teknologiske mulighetene som det digitale informasjonssamfunnet fører med seg.

Førsteamanuensis Håvard Vibeto og førsteamanuensis Gunhild Lien ved Digital estetikk er veiledere. De mener tildelingene er en bekreftelse på at målsetningen til emnet er helt i tråd med samtidig tenkning innenfor kultursektoren og ikke minst i forhold til studiets samfunnsbidrag.

Sist endret: .