Language: NOR | ENG

Statsbudsjett 2020 – Høgskolen i Innlandet

Kathrine Skretting

HINN-rektor Kathrine Skretting finner få overraskelser i forslaget til statsbudsjett for 2020 som ble offentliggjort i dag. 

Statsbudsjettet for 2020 og orientering om forslag til statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskoler byr ikke på noen overraskelser for høyere utdanning og forskning i Innlandet.

Forslaget fra regjeringen inneholder ingen nye rekrutteringsstillinger til Høgskolen i Innlandet, men høgskolen har håp om at noen av de 6 ufordelte stipendiatstillingene likevel kan havne i Innlandet.

-Vi har en ambisjon og et klart mål om å bli akkreditert som universitet i løpet av 2020, og sendte søknaden vår høsten 2018. Med et lavt antall rekrutteringsstipendiater finansiert direkte over statsbudsjettet må HINN gjøre krevende prioriteringer i sin budsjetter for å opprettholde tilstrekkelig antall stipendiater i sine doktorgradsprogrammer, forklarer rektor Kathrine Skretting.

Høgskolen i Innlandet får følgende endringer i forslaget:

  • Videre oppbygging av studieplasser tildelt tidligere år.
  • 20 nye studieplasser innen sykepleie med oppstart høst 2020.

Krevende effektiviseringskutt

HINN registrerer at Regjeringen viderefører et flatt kutt på 0,5 % som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. HINN har den laveste grunnfinansieringen i sektoren, men blir likevel rammet av et ostehøvelprinsipp på 0,5 % tilsvarende 5,7 millioner.

-Ostehøvelprinsippet kan være velfungerende i situasjoner der utgangspunktet er likt, men så er ikke tilfelle i sektoren vår, understreker rektoren. HINN har 58,6 % i grunnfinansiering og neste på listen nedenfra (Høgskolen i Volda) har 63,6 % grunnfinansiering. Denne skjevheten utgjør svært store beløp, påpeker rektor. 

-Vi vil utfordre representanter på Stortinget fra Innlandet på skjevheten i finansiering av høyere utdanning og vil ha en satsning på Innlandets innbyggere og tilgang til forskning og kunnskap, sier Skretting.

Signaler om endringer i 2021

HINN er fornøyd med at regjeringen bekrefter at det i statsbudsjett 2021 skal komme midler til å finansiere det femte året i den nye grunnskolelærerutdanningen.

-Vi forventer at det også tas høyde for kostnadsøkningene knyttet til kompetanse og praksis, samt økt behov for infrastruktur og antallet lærekrefter, slik rektorene ved landets lærerutdanningsinstitusjoner ba om i brev til ministeren i sommer, påpeker Skretting.

Til tross for et noe skuffende statsbudsjett fremholder HINN sitt fokus på sine mål om å

  • Bli sterkere sammen
  • Være en regional kraft
  • Bli akkreditert som universitet

Rektor Kathrine Skretting er overbevist om at HINN fra 2020 vil få universitetsstatus og kan jobbe videre med å være et fremtidsrettet universitet for Innlandets arbeids- og samfunnsliv.

Sist endret: .