Language: NOR | ENG

Søker kandidater til kontrollgruppe

DXA-maskin

Kartlegging av kroppssammensetningen ved hjelp av såkalt Dual-energy X-ray absorptiometry kan være en lærerik belønning for å stille opp i kontrollgruppen. 

Forskningsprosjektet "Alfa og Omega i livsstilsterapi" trenger deltakere til en kontrollgruppe. Belønningen er gratis helsesjekk.

Forskerne søker kvinner og menn i alderen 30-60 år, med en kroppsmasseindeks på 30-40.

Deltakere i kontrollgruppen må ha mulighet til å komme til Høgskolen på Lillehammer to ganger (morgen/formiddag) med 3 måneders mellomrom for å gjennomføre fire helsesjekktester:

  • Måle kroppssammensetning med DXA 
    Kroppssammensetningen måles med et røntgenapparat som heter Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). Dette er i dag det mest benyttede og nøyaktige måleinstrumentet som kartlegger kroppssammensetning. Selve undersøkelsen tar ca 20 minutter, og er helt smertefri. Man skal ligge avslappet og horisontalt i en maskin, iført kun undertøy/shorts/tettsittende klær mens målingen gjennomføres. Det er god plass mellom øvre og nedre del av maskinen, så det er ingen risiko for klaustrofobi, og du vil hele tiden kunne kommunisere med testlederne tilstede. DXA målingen gjennomføres på morgenen, etter 12 timers faste.
  • Ta blodprøver for å måle glukose ved hjelp av fingerstikkprøver
  • Teste muskelstyrke i underkroppen med Humac maskin
  • Besvare spørreskjema som omhandler spørsmål om dine vaner med tanke på fysisk aktivitet, din livskvalitet og muskel-/skjelettsmerter

Ingen av de ovenfornevnte testene gir noen kjente ubehag eller risikoer, og hele testprosedyren tar totalt ca 3 timer. Med disse testene vil du få bedre innsikt om din egen helse og kroppssammensetning.

Vil du være med?

Er du interessert eller har spørsmål?
Ta kontakt med Håvard Hamarsland