Language: NOR | ENG

Søker deltakere i forskningsprosjekt om styrketrening

Mannebein trener styrke (Colourbox)

Er du mellom 18 - 35 år, frisk og utrent? Gi din kropp til forskningen og få gratis trening på kjøpet! (foto: Colourbox)

Har du lyst til å bli sterkere? Vi søker deltakere til en styrketreningsstudie hvor deltakerne trener med personlig trener over en ti-ukers treningsperiode.

Deltakerne må være i alderen 18 - 35 år, friske og utrente. Utrent vil i denne sammenheng si at du har trent styrke mindre enn to ganger i måneden og utholdenhet mindre enn tre timer i uken de siste seks månedene.

Tett oppfølging fra personlig trener

Håvard Hamarsland (foto: NIH)

Håvard Hamarsland er forsker ved Fakultet for helse - og sosialvitenskap på HINN (foto: NIH)

Deltakere i studien skal først fortsette sitt vanlige liv i ti uker før de skal trene styrketrening tre ganger i uken i ti uker med tett oppfølging fra våre bachelor- og masterstudenter på idrett som personlige trenere. Vi vil gjennomføre en rekke tester på flere tidspunkter gjennom studien.

Disse testene innebærer DXA-scan for måling av muskelmasse og fettprosent, ultralyd av låret, flere styrketester, og mikrobiopsier fra låret og blodprøver.

Trening og testing vil foregå på Høgskolen i Innlandet på Lillehammer. Studien vil foregå våren og høsten 2019.

Sammenligner ulike treningsprogram innad i en person

Bakgrunnen for studien er at det er store individuelle forskjeller i responsen på styrketrening mellom ulike personer. Dette gjør at man ofte må inkludere veldig mange forsøkspersoner for å finne ut om det er forskjeller mellom to grupper som for eksempel trener ulikt, eller får forskjellige kosttilskudd.

I denne studien skal vi undersøke fordelene ved å bruke kontralaterale studiedesign i treningsforsøk. Kontralateral trening betyr her at vi trener ett bein av gangen, med ulik type trening på de to beina.

På den måten gjøres sammenligningen av de ulike treningsprogrammene innad i en person og begge bein har samme genetikk, kosthold, søvn osv.

Dette kan fjerne mange av de utfordringene vi har i vanlige studier hvor vi sammenligner to grupper.

Samtidig vil studien kunne svare på spørsmål vi har om hvorvidt trening av det ene beinet vil ha effekt på styrken i det andre beinet, og om seks sett er bedre enn tre sett.

Sist endret: .