Language: NOR | ENG

Skal yte nettpedagogisk bistand i utdanning for deltidspersonell i brann- og redning

Nærbilde av flammer og brannslukkingsapparat (Colourbox)

(Foto: Colourbox)

Senter for livslang læring ved HINN skal bistå med nettpedagogisk kompetanse til prosjektet «Deltid og digitalisering» våren 2019.

Avtalen om bistand er inngått med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Oppdraget er å delta som rådgiver for å tilrettelegge for god digital læring i en ny digital læringsarena for deltidspersonell i Brann og redning.

Ved Senter for livslang læring er det pedagog Bent Kure som er ansvarlig for oppdraget.

I forkant av prosjektet, bidro SELL i 2017/18 i konseptutredningen om opplæring for deltidspersonell i brann- og redningsvesen.

Les mer om konseptutredningen