Language: NOR | ENG

Skal utvikle nettstudium i AVR og AI for næringslivet

Skjerm som viser VR (foto: HINN)

Høgskolen har sammen med næringsaktører i Hamar og Lillehammer fått tildelt 2,9 millioner for å utvikle et åpent nettkurs innen Virtual Reality og kunstig intelligens for næringslivet i Norge.

Marit Berg Strandvik med VR-briller (foto: HINN)

- Midlene er svært gledelig og bidrar til at vi kan tilby kompetanse til næringslivet og andre som er interessert i Augmented and Virtual Reality (AVR) og Kunstig intelligens (AI), sier instituttleder ved Spillskolen, Marit Berg Strandvik (foto: HINN)

Kurset vil gi innsikt og forståelse for hvordan digitale applikasjoner med AR, VR (AVR = Augmented and Virtual Reality) og AI (= Artificial Intelligence/kunstig intelligens fungerer, påvirker oss og hvilket potensial det kan ha for bedrifter hvis benyttet riktig.

Kurset vil trene i å finne systemer, forstå systemer og hvilke komponenter som inngår, og samtidig lære deltakerne å lage egne systemer der AVR og AI inngår som viktige komponenter.

Leder ved SELL, Mette Villand mener at temaet, i tillegg til måten å tilby utdanning på, vil kunne tiltrekke mange deltakere. Det er stor usikkerhet i hvordan ulike digitaliseringselementer vil endre dagens arbeidsliv, og behovet for kompetanse er stort.

Læring om anvendelse av AVR - og AI-teknologi i kombinasjon med en overordnet tilnærming til systemtenkning, gir deltakerne et rammeverk for å se på hvordan ulike konsepter kan implementeres i den virkelige verden.

Studiet vil også gi, gjennom dypere forståelse, en bestillerkompetanse som er en stor fordel for enhver bedrift i utviklingsprosesser for bedre anbud, medvirkning og påvirkning på sluttresultat og utbytte.

Nettkurset er også tenkt skal nå en internasjonal målgruppe og skal etter planen være klart til høsten 2021.

Det er Spillskolen ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, i samarbeid med Senter for livslang læring (SELL) og næringsaktører i Hamar og Lillehammer, som skal utvikle studiet med navnet «MOOC i AVR og AI».

Samarbeidsaktørene fra næringslivet er Hamarregionen næringsforum, Hamarregionen utvikling, Lillehammer næringsforening, EON Reality Norway og forretningsklyngen VRINN.

Les også nyhetssak på regjeringen.no om tildelingen