Language: NOR | ENG

Skal bistå Wergelandsenteret i Ukraina

EWC logo

HINN skal sammen med UiT bistå Wergelandsenteret med rådgiving og kursing innen digitale løsninger for opplæring av lærere i Ukraina.

Det er Senter for livslang læring (SELL) som i samarbeid med Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved UiT – Det arktiske universitet har inngått en 2-årig samarbeidsavtale om å bistå Wergelandsenteret (EWC).

EWC er et ressurssenter for utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. Deres aktiviteter og tjenester er gratis og tilgjengelig for alle Europarådets 47 medlemsland.

Avtalen innebærer bl.a. at SELL og Result skal til Kiev i slutten av juni for å arrangere workshop i hvordan utvikle organisasjonsbaserte nettkurs.

Bakgrunnen for samarbeidet er at SELL har utviklet organisasjonsbaserte nettkurs (MOOC) for ca 30 000 lærere i Norge, og Ukraina er svært interessert i denne modellen.

Result har evaluert dette kurset for Utdanningsdirektoratet og sitter med mye kunnskap om hva som har vært suksesskriteriene i prosjektene i Norge.

EWC har et stort prosjekt i Ukraina finansiert av Utenriksdepartementet, for å lære opp lærere innen demokrati og menneskerettigheter for at de skal undervise barn i dette viktige temaet.

 

 

Sist endret: .