Language: NOR | ENG

Signerte intensjonsavtale med UiO

Bilde av en mann og en kvinne som sitter ved et bord og signerer en avtale.

Dag Michalsen ved UiO og rektor ved HINN, Kathrine Skretting, har nå inngått et tettere samarbeid. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

HINN inngikk i dag en avtale som skal gi et tettere samarbeid innen juss med Universitetet i Oslo.  

Intensjonsavtalen mellom Handelshøgskolen Innlandet og Det juridiske fakultet ved UiO omhandler utdanning, forskning og etter/videreutdanning, der satsingsområdene er idrettsjuss, helserett og grønn energi. Rektor Kathrine Skretting og dekan Peer Jacob Svenkerud ved HINN var på plass for å signere avtalen, samt dekan ved juridisk fakultet ved UiO, Dag Michalsen, som beskriver dette som en stor dag.

- Dette handler om hvordan vi skal organisere utdanningene innen juss i Norge, og her spiller HINN en sentral rolle. Vi på Østlandet må samles og samarbeide, og nettopp derfor er intensjonsavtalen så viktig, sier Michalsen, som tror både HINN og UiO gjennom avtalen står bedre rustet i møte med fremtiden.

- Vi må organisere oss på smartere måter i fremtiden, da vi kan stå overfor en mangel på jurister på sikt. Avtalen er en ramme vi kan fylle med godt innhold siden det ikke er vanskelig å finne mange tema å samarbeide rundt, mener Michalsen.

Roser studentene og fagmiljøet

Bachelor i rettsvitenskap ved studiested Lillehammer er populært, og gjør det også bra i studiekvalitetsundersøkelsen – Studiebarometeret.  På en skala fra 1 til 5 fikk studiet 4,4 i overordnet tilfredshet i 2018. Rektor Kathrine Skretting er glad for å få intensjonsavtalen på plass, og har også latt seg imponere av jusstudentene og fagmiljøet ved studiested Lillehammer.

- Studentene her er flinke, og jeg har lagt merke til at mange av de som studerer rettsvitenskap er tillitsvalgte på høyt nivå. Fagmiljøet er ambisiøst, stiller store krav og har brukt tid på å pleie gode kontakter med Oslo for å sikre at vi er der vi skal være med tanke på kvalitet. Jeg gleder meg nå til å se fruktene av dette samarbeidet fremover, sier Skretting.

Vil bli sterkere sammen

Svenkerud beskriver intensjonsavtalen som et startskudd med stort potensial innen både forskning og utdanning.

- Nå har vi virkelig en samarbeidspartner som vi føler at ønsker å samarbeide med oss. Visjonene til HINN er «sterkere sammen», og det ønsker vi nå å bli i samarbeid med UiO gjennom denne avtalen, sier Svenkerud.

Sist endret: .