Language: NOR | ENG

Semesterregistrering for vårsemesteret

En gruppe mennesker som studerer.

Fristen for å registrere seg og betale for semesteravgiften for vårsemesteret er 15. januar 2020. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Studenter i løp kan fra 1. desember semesterregistrere seg i Studentweb.

For å beholde studieretten er det helt nødvendig at du betaler semesteravgiften og registrerer deg hvert semester.

Mer informasjon om hvordan du registrerer deg for vårsemesteret finner du på nettsiden Semesterregistrering – Student i løp. Selve registreringen foregår i Studentweb.

Fristen for betaling av semesteravgift og fullføring av semesterrregistrering for vårsemesteret 2020 er 15. januar. Detaljert informasjon om semesteravgiften finner du her.

Sist endret: .